Ilkka Oksala leder en arbetsgrupp som ska komma fram till hur arbetspensionssystemet ska revideras.

Pensionsförhandlingar på gång

Anpassningar för en miljard euro på lång sikt eftersträvas med en ny arbetspensionsreform. Arbetsmarknadsorganisationerna har som mål att nå en lösning i början av år 2025.

Regeringen har satt som mål att utreda de ändringar som behöver göras i arbetspensionssystemet för att säkra den finansiella hållbarheten och en tillräcklig nivå på förmånerna.

Ändringarna ska på lång sikt stärka de offentliga finanserna med ca 0,4 procentenheter i proportion till bruttonationalprodukten, vilket motsvarar ca en miljard euro. Dessutom ska det hittas metoder för att på lång sikt konkret stabilisera nivån på pensionsförsäkringsavgifterna så att arbetspensionssystemet anpassar sig till eventuella chocker med hjälp av ett regelbaserat konsolideringssystem. Lösningar söks som bäst.

Arbetsmarknadsparterna har tillsatt en pensionsförhandlingsgrupp, som sammankallas av direktör Ilkka Oksala från Finlands Näringsliv. De övriga organisationerna i gruppen är Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Akava och STTK. I en trepartsarbetsgrupp som leds av överdirektör Liisa Siika-aho från social- och hälsovårdsministeriet (SHM) deltar representanter för SHM och finansministeriet utöver arbetsmarknadsorganisationerna. Pensionsskyddscentralen medverkar som sakkunnig

Under tidigare år har arbetsmarknadsparterna kommit fram till många goda förhandlingsresultat och det förväntas de göra den här gången också. Målet är att lägga fram ett förslag till reformåtgärder för regeringen senast 31.1.2025.

Många undrar hur det kommer att kännas i plånboken.

När saken behandlas i medierna undrar många hur det kommer att kännas i plånboken. Man frågar sig om det kommer att skäras i pensionsförmånerna, och hur i så fall, utöver åtstramad beskattning.

Kommer pensionstillväxten för studietid och perioder med socialförsäkringsförmåner i stället för lön att avskaffas? Hur går det med den partiella förtida ålderspensionen? Svar utlovas nästa år.