Screenshot

Medelpensionstagaren får 1 977 euro i pension

Allt flera människors ekonomi bygger på en pensionsförmån. En tredjedel av befolkningen över 16 års ålder är pensionerad. Något fler kvinnor (54 procent) än män (46 procent) får pension.

Den genomsnittliga totalpensionen är 1 977 euro i månaden. Medelpensionen bland män är ca 20 procent högre än medelpensionen bland kvinnor. Under sin tid i arbetslivet hinner männen i genomsnitt tjäna in en pension på 2 216 före skatt, medan kvinnornas medelpension är en femtedel mindre, 1 779 euro.

Antalet egenpensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension:

Antalet pensionstagare har ökat med nästan 30 procent i Finland under de två senaste decennierna och är nu drygt 1,5 miljoner personer.

I fjol betalades sammanlagt 37,7 miljarder euro i pensioner. Arbetspensionssystemet betalade ut pensioner för lite mer än 34 miljarder euro. FPA-pensionernas andel är allt mindre, i fjol 2,6 miljarder euro.

Summorna anges enligt dagens penningvärde och med beaktande av inflationen.

**) Andelen arbetspensions- och folkpensionstagare av befolkningen över 16 års ålder (exkl. de som endast får familjepension).

*) Pensionstagarens totalpension i månaden, arbetspension och folkpension sammanlagt (exkl. deltidspension eller partiell förtida ålderspension) .