Från Helsingfors till Nuuk: Info Nordens roll i social trygghet

Bild av kolumnisten Heli Mäkipää.

“Gör vi överlappande arbete? Varför behövs ni egentligen?” Det var förståeliga frågor då Nordiska ministerrådets informationsservice Info Norden besökte Your Europe i Bryssel. Den europeiska socialförsäkringsförordningen är så grundläggande inom internationella försäkringsfrågor att många glömmer bort den nordiska konventionen om social trygghet som ingicks redan på 1950-talet. Den nordiska konventionen kompletterar EU-förordning 883/2004 och säkerställer att invånarna får en smidig övergång och tillgång till socialförsäkringsförmåner i hela Norden.

Pensionsskyddscentralen och FPA samarbetar med Info Norden för att informera om reglerna för socialförsäkring mellan de nordiska länderna. Tjänsten har omfattande webbsidor på norden.org/info-norden, som har årligen över två miljoner besökare. Dessutom besvarar tjänsten frågor från användarna, hänvisar dem till rätt myndighet och samlar in information om hinder för rörlighet.

Genom Info Norden har Nordiska ministerrådet utmärkta verktyg för att registrera vad som intresserar människor som rör sig mellan de nordiska länderna och vilka frågor som orsakar bekymmer. För de flesta går det smidigt att röra sig, men vissa kontakter ger en beklaglig bild av hur de nuvarande lösningarna inom socialförsäkring, beskattning och digitalisering inte fullt ut kan möta behoven hos dem som rör sig mellan de nordiska länderna idag. Människor kan arbeta delvis från hemmakontoret, delvis på arbetsgivarens plats och delvis som utsända arbetstagare i ett annat land. De kan ha barn och föräldrar som behöver omsorg i olika länder. För allt fler människor är gränsöverskridande aspekter en grundläggande förutsättning, inte ett undantag.

En gemensam nordisk lösning skulle kunna fungera som en förebild.

Situationen kan bäst illustreras genom exempel. Reglerna för gränsöverskridande distansarbete är så komplicerade att många arbetsgivare helt förbjudit distansarbete från utlandet. Om arbetsgivaren har lyckats reda ut sina arbetsgivaransvar – ofta med hjälp av dyra konsulter – och tillåter arbete utomlands, måste arbetstagaren föra bok över sina arbetsdagar och betala skatt för dessa dagar i ett annat land. Att bli sjuk är problematiskt, eftersom arbetsgivaren inte är skyldig att ordna företagshälsovård åt arbetstagaren. Mellan länderna finns en digital mur, eftersom finska bankkoder inte kan användas hos andra länders digitala tjänster.

Informationen som samlas in av Info Norden används i Nordiska ministerrådets arbete för att undanröja hinder för rörlighet, med målet att göra Norden till världens mest integrerade region enligt visionen för nordiskt samarbete 2030. Vissa problem kan endast lösas på EU-nivå, men de flesta är sådana där en gemensam nordisk lösning skulle kunna fungera som förebild även för EU. Arbetet är alltså inte alls överlappande, utan stödjande.

Gästkolumnisten Heli Mäkipää är projektledare för Info Norden.