Päivi Huotari.
Som pensionär vill Päivi Huotari fortsätta med förtroendeuppdrag, varav ett av de färskaste är styrelseordförandeskapet vid Forststyrelsen.

LPA:s vd Päivi Huotari​​​​: Matproducenterna känner inte att inhemsk mat uppskattas

Under coronapandemin förstod många att sätta mera värde på inhemsk matproduktion och säkra råvaruleveranser. Kriget i Ukraina har åtminstone inte minskat det. I böndernas vardag syns det ändå inte.

Gödslingsmedel, foder, bränsle och uppvärmning har blivit dyrare och räntorna stigit. Räntehöjningen drabbar i synnerhet unga lantbruksföretagare som ofta har gjort stora investeringar för att utveckla sin gård.

En sak som har hjälpt dem att orka är LPA:s projekt Ta hand om bonden, som vid den senaste budgetmanglingen förlängdes med två år.

– Problemen är knappast ur världen om två år, men det är en lättnad att inte behöva lägga ner projektet nu, när hjälpbehovet klart har ökat, konstaterar Päivi Huotari, vd för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Män förstår också att söka hjälp

Kärnan i projektet Ta hand om bonden, som startade år 2017, är en projektarbetare i varje landskap, som lantbruksföretagarna kan kontakta, om de har problem med att orka. Projektarbetarna besöker gårdarna, där man kartlägger situationen tillsammans och tänker ut hur man kan gå vidare.

Huotari är särskilt glad över att också män förstår att söka psykisk hjälp. Ett annat glädjeämne har varit att man har hittat kunniga projektarbetare, fast anställningarna inte är stadigvarande.

– De har en förmåga att möta människor som är i en svår livssituation, säger hon.

Lantbruksföretagarna har det tufft.

Under de senaste åren har man också lyckats förbättra avbytarnätverket.

– För mig har det varit viktigt att LPA kan bidra till en trygg vardag för bonden redan innan bonden blir sjuk eller det sker olyckor, säger Päivi Huotari, som ska gå i pension i början av året.

Om Huotari fick ett trollspö som avskedsgåva skulle hon allra först göra Ta hand om bonden-verksamheten fortlöpande. Extern finansiering är nödvändig, eftersom försäkringsavgifterna inte kan användas till den. Följande sväng med trollspöet skulle gälla mjölkböndernas fritid och tillgången till avbytare. Det skulle kunna locka fler efterlängtade unga till branschen.

Meningsfullt arbete

LPA ansvarar för arbetspensionerna och den arbetsrelaterade sociala tryggheten för lantbruksföretagare, skogsföretagare, renskötare, fiskare samt forskare och konstnärer vilkas arbete finansieras med stipendier. Huotari är bekymrad för att det splittrade arbetet inom kreativa branscher fortfarande till en stor del stannar utanför försäkringsskyddet.

– Det har varit lätt att uppleva arbetet på LPA som betydelsefullt, eftersom våra försäkrades arbete är så viktigt för hela samhället.

Huotari kommer att gå i pension i början av året när Heli Backman tar över det krävande vd-uppdraget.

Som pensionär planerar Päivi Huotari att tillbringa mer tid i fritidsbostaden vid Erstan. Barndomshemmet, en bondgård som Huotaris bror tagit över, finns också i Egentliga Finland.