Utnämningar 10.6.2024

Silja Ciulla, tradenom, har utnämnts till projektchef på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 4.3.

Heli Huhtala, FM, har utnämnts till ekonomidirektör på LPA . Hon tillträder på hösten och blir också medlem i ledningsgruppen.

Mika Flinkkilä har utnämnts till kundchef på Ilmarinen i mars.

Juha Niemelä, PL, har utnämnts till allokeringsdirektör på Ilmarinen i januari.

Dan Puha, tradenom, BBA, har utnämnts på storkundschef på Ilmarinen i januari.

Eemeli Rajala, tradenom YH, har utnämnts till specialist på samhällspåverkan på Arbetspensionsförsäkrarna Tela fr.o.m. 1.4. Uppgiften är på viss tid.

Outi Ruusunen, tradenom, har utnämnts till testningschef på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.3.

Hanna Vainio, EM, har utnämnts till direktör med ansvar för it och digitalisering på Varma fr.o.m. 1.8 och till ledningsgruppsmedlem fr.o.m. 1.9.