Lähikuva kännykkää pitelevästä naisesta, kännykän ruudulla Työeläke.fi-palvelun mobiilinäkymä.
Om personen inte känner till sin egen arbetspensionsförsäkrare, går det att via webbplatsen Arbetspension.fi hitta till rätt arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Kortare arbetspensionsutdrag per post

Arbetspensionsutdraget som sänds hem innehåller nu endast information om de senaste sex åren. Alla uppgifter om arbetspensionstillväxten går fortfarande att se i e-tjänsten.

Arbetspensionsutdraget skickas per post till alla som arbetar inom den privata sektorn. I motsats till tidigare innehåller arbetspensionsutdraget som skickas hem från och med år 2022 endast uppgifterna om pensionsintjäningen för det innevarande året och de sex föregående åren.

– Eftersom arbetspensionsutdraget har skickats redan i flera år, är det vettigt att arbetspensionsutdraget som ges på papper innehåller de färska uppgifterna, som mottagaren gärna ska kontrollera noggrant, säger direktör Katri Raatikainen, som ansvarar för registertjänsterna på Pensionsskyddscentralen.

– Att arbetspensionsutdragen blir kortare är också skonsammare för miljön och minskar kostnaderna, säger Raatikainen.

Man kan se det elektroniska arbetspensionsutdraget i sin egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst. Där finns också uppgifterna om alla tidigare anställningar, förmåner och företagarperioder som har gett pensionstillväxt samt en uppskattning om den framtida pensionen.

Pensionsanstalterna inom den privata sektorn skickar arbetspensionsutdragen med tre års mellanrum per brev till personer som bor i Finland och som inte tidigare har valt e-utdraget som sin primära tjänst.

Det är viktigt att omsorgsfullt kontrollera uppgifterna i arbetspensionsutdraget, eftersom den framtida pensionen kommer att räknas utifrån uppgifterna i utdraget.

Om det finns brister eller något att korrigera i anställningsuppgifterna, ska man först kontakta arbetsgivaren. Om korrigeringarna gäller år 2018 eller tidigare år än det, ska begäran om korrigering göras till den egna pensionsförsäkraren.

Katri Raatikainen betonar att det alltid är lättare att göra korrigeringar då det inte gått en så lång tid. Då är det lättare att komma ihåg detaljer.

Pensionsförsäkrarna inom den privata sektorn har en skyldighet att på begäran av en person utreda riktigheten hos uppgifterna i personens arbetspensionsutdrag för de sex föregående åren. För korrigering av äldre uppgifter krävs av arbetstagaren utöver begäran om utredning också till exempel ett arbetsavtal eller ett lönekvitto. På den offentliga sektorn finns ingen tidsgräns för utredningsskyldigheten.

En arbetstagare inom den privata sektorn som närmar sig pensionsåldern får på pensionsutdraget information om sin målsatta pensionsålder senast det sjätte året före den lägsta pensionsåldern. I år får 60-åringarna pappersutdraget på den här grunden. Inom den privata sektorn får de som har fyllt 60 år utdraget varje år.

Keva, som försäkrar den offentliga sektorns arbetstagare, skickar ett meddelande i tjänsten Min pension cirka sex år före pensionsåldern för att påminna den försäkrade om att kontrollera arbetspensionsutdraget.

1 Pappersutdraget innehåller uppgifterom sex år

Utdraget som delas ut per post innehåller från och med i år endast uppgifter från det innevarande året och de sex föregående åren.

Arbetspensionsutdraget skickas som brev med tre års mellanrum till dem som arbetar på den privata sektorn och inte har valt e-tjänsten som tjänstekanal i första hand.

Även de offentligt anställda som arbetat inom den privata sektorn under de tre senaste kalenderåren får utdraget per post. De som fyllt 58 år får utdraget om de arbetat inom den privata sektorn under det föregående kalenderåret.

2 Alla uppgifter om arbete i e-tjänsten

Uppgifterna om alla tidigare arbeten finns alltid synliga i pensionsförsäkrarnas e-tjänster. E-tjänsten är behändig. I den är arbetspensionsutdraget alltid uppdaterat och tillgängligt oberoende av plats och tid alltid när intresset för pensionen väcks.

I e-tjänsten går det också att skicka en begäran om utredning om man misstänker att det finns fel eller brister i uppgifterna. Tjänsten för arbetspensionsutdrag omfattar alla i åldern 18–67 år som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt arbetspensionslagarna.

3 Ta hjälp av räknarna

Pensionsåldern är flexibel och alla kan kontrollera sin situation med hjälp av behändiga räknare.

För det här tillhandahåller Arbetspension.fi och många arbetspensionsförsäkrare i sina e-tjänster lättanvändbara och informativa räknare. De är till hjälp då man till exempel vill veta hur pensionen utvecklas om man arbetar längre eller går i pension i den lägsta möjliga åldern.

Företagarna kan se hur pensionsbeloppet påverkas av pensionsförsäkringsavgiften.

4 Offentliga anställningar endast i e-tjänsten

Keva, som försäkrar den offentliga sektorns arbetstagare, skickar inte papperspost utan påminner den försäkrade om att kontrollera arbetspensionsutdraget cirka sex år före pensionsåldern genom att skicka ett meddelande i tjänsten Min pension. Själva arbetspensionsutdraget finns också med i samband med meddelandet.

Personen får ett e-postmeddelande eller textmeddelande om det här. I år går påminnelsen till personer födda år 1964.

Endast om en person som försäkrats i Keva inte kan logga in i tjänsten Min pension kan hen be om att få arbetspensionsutdraget med uppgifter om allt arbete i pappersformat per post.