Lähikuva kännykkää pitelevästä naisesta, kännykän ruudulla Työeläke.fi-palvelun mobiilinäkymä.
Jos henkilö ei tiedä omaa työeläkevakuuttajaansa, Työeläke.fi-palvelu (kuvassa) ohjaa oikean työeläkelaitoksen verkkopalveluun.

Kotiin lähetettävä työeläkeote lyhenee

Kotiin postitettava työeläkeote sisältää tästä lähtien vain viimeisen kuuden vuoden tiedot. Kaikki työeläkettä kerryttävät tiedot näkyvät edelleen verkkopalvelussa.

Työeläkeote postitetaan kaikille yksityisellä sektorilla työskenteleville kirjeitse kotiin. Toisin kuin aiemmin, vuodesta 2022 alkaen kotiin tulevalla työeläkeotteella on listattuna vain kuluvan sekä kuuden edellisen vuoden eläkettä kerryttävät tiedot.

– Kun työeläkeotetta on lähetetty jo useita vuosia, on järkevää keskittyä paperisella työeläkeotteella tuoreisiin tietoihin, jotka otteen saajan toivotaan tarkistavan huolella, kertoo Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluista vastaava johtaja Katri Raatikainen.

– Lyhyemmät otteet säästävät myös luontoa ja kustannuksia, Raatikainen sanoo.

Työeläkeote kätevästi verkossa

Sähköisen työeläkeotteen voi käydä katsomassa oman työeläkevakuuttajansa verkkopalvelusta. Sieltä löytyvät myös kaikki aiempien työsuhteiden, eläkettä kerryttävien etuuksien ja yritystoiminnan tiedot sekä arvio tulevasta eläkkeestä.

Yksityisen alan eläkelaitokset lähettävät työeläkeotteet kirjeitse kolmen vuoden välein Suomessa asuville, jos henkilö ei ole aiemmin valinnut sähköistä työeläkeotetta ensisijaiseksi palvelukseen.

Työeläkeotteen tiedot tulee kunkin itse tarkistaa

Työeläkeotteen tietojen huolellinen tarkistaminen on tärkeää, sillä tuleva eläke lasketaan otteen tietojen pohjalta.

Jos otteen työsuhteissa on puutteita tai korjattavaa, tulee ensin ottaa yhteyttä työnantajaan. Jos korjaukset koskevat vuotta 2018 tai sitä aikaisempia vuosia, tehdään korjauspyyntö omalle eläkevakuuttajalle.

Katri Raatikainen painottaa, että korjaukset on aina helpompi tehdä tuoreeltaan. Tällöin tiedot ovat paremmin muistissa.

Yksityisen sektorin eläkevakuuttajilla on velvollisuus selvittää henkilön pyynnöstä hänen työeläkeotteellaan olevien tietojen oikeellisuus kuuden edellisvuoden ajalta. Vanhempien tietojen korjaamiseen vaaditaan työntekijältä selvityspyynnön lisäksi esimerkiksi työsopimus tai palkkakuitti. Julkisella sektorilla selvitysvelvollisuudessa ei ole aikarajaa.

Eläkeikää lähestyvä yksityisen sektorin työntekijä saa työeläkeotteella tiedon tavoite-eläkeiästään viimeistään kuudentena vuonna ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Tänä vuonna paperiotteen saavat tällä perusteella 60-vuotiaat. Yli 60-vuotiaille ote lähetetään yksityisellä sektorilla vuosittain.

Myös julkisen sektorin työntekijät vakuuttava Keva muistuttaa työeläkeotteen tarkistamisesta noin kuusi vuotta ennen eläkeikää lähettämällä vakuutetulle viestin Omat eläketietosi -palveluun.

1 Paperiotteelle tiedot kootusti kuudelta vuodelta

Postitse jaettava työeläkeote sisältää tästä vuodesta alkaen vain kuluvan ja kuuden edeltävän vuoden tiedot.

Ote lähetetään kirjeenä yksityisellä sektorilla työskenteleville kolmen vuoden välein, jollei vakuutettu henkilö ole valinnut sähköistä palvelua ensisijaiseksi palvelukseen.

Myös ne julkisen sektorin työntekijät, jotka ovat työskennelleet yksityisellä sektorilla viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana, saavat otteen postitse. 58 vuotta täyttäneet saavat otteen, mikäli ovat työskennelleet yksityisellä edellisen kalenterivuoden aikana.

2 Verkkopalvelussa koko työhistoria

Koko työuran aikaiset tiedot ovat aina nähtävissä eläkevakuuttajien verkkopalveluista.  Verkossa asiointi on vaivatonta ja palvelun suosio onkin kasvanut. Verkkopalvelussa työeläkeote on aina ajan tasalla ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumattomasti aina silloin, kun kiinnostus eläkettä kohtaan herää.

Verkkopalvelussa voi myös lähettää selvityspyynnön, jos epäilee, että tiedoissa on virheitä tai puutteita. Työeläkeotepalvelu kattaa kaikki 18–67-vuotiaat, joilla on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa.

3 Laskurit kannattaa ottaa avuksi

Vanhuuseläkeikä on joustava, ja jokainen voi tarkastella omaa tilannettaan kätevien laskureiden avulla. Laskureita tarjoavat sekä työeläkevakuuttajat että Työeläke.fi-palvelu. Laskurit kannattaa ottaa avuksi, kun esimerkiksi haluaa tietää, miten eläke kehittyy, jos työskentelee pidempään tai jos jää eläkkeelle alimmassa mahdollisessa eläkeiässä.

Yrittäjä puolestaan näkee laskureilla, miten hänen maksamansa yrittäjän eläkevakuutusmaksun suuruus vaikuttaa eläkkeen määrään.

4 Julkisella sektorilla tiedot vain verkkopalvelussa

Julkisen alan ​eläkevakuuttaja Keva ei lähetä paperipostia, vaan muistuttaa työeläkeotteen tarkistamisesta noin kuusi vuotta ennen eläkeikää lähettämällä vakuutetulle viestin Omat eläketietosi -palveluun. Viestin yhteydessä on myös itse työeläkeote.

Henkilö saa tästä sähköposti-ilmoituksen tai tekstiviestin. Tänä vuonna muistutus lähtee vuonna 1964 syntyneille.

Vain niissä tapauksissa, jos Kevassa vakuutettu ei voi kirjautua Omat eläketietosi -palveluun, työeläkeote koko työhistoriasta lähetetään asiakkaan pyynnöstä hänelle paperipostilla.