Karoliina Kiuru på PSC:s kontor, svartvitt foto.
Karoliina Kiuru.

Försäkring av plattformsarbete

Karoliina Kiuru på PSC:s kontor, svartvitt foto.

Nya former att arbeta och låta utföra arbete, såsom plattformsarbete, har blivit en del av verkligheten i arbetslivet. Hur pensionsförsäkringen och den övriga sociala tryggheten ska skötas i fråga om dem har uppfattats som oklart.

Med tanke på arbetspensionen är principen tydlig: man arbetar antingen som anställd eller som företagare. Bedömningen görs enligt arbetspensionslagarna och de kännetecken som härleds från arbetsavtalslagen. Arbete inom plattformsekonomin bedöms enligt samma kriterier som annat arbete.

Plattformsarbetet kan emellertid ha drag som försvårar bedömningen. Det är också bra att granska reglerna i arbetsavtalslagen, och ett sådant arbete pågår som bäst under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Det är möjligt att söka lösningar på oklarheterna kring pensionsförsäkringen av plattformsarbetet inom ramarna för de gällande bestämmelserna. Överlag är det alltid viktigt i fråga om arbete att parternas skyldigheter och avtalsförhållandets natur är klara i tid.

Till styrkorna hos arbetspensionssystemet i Finland hör att det är heltäckande och att det är enkelt att sköta pensionsskyddet. Dessa drag bibehålls dock inte av sig själva i ett samhälle i förändring.

Man måste följa med hur pensionssystemet fungerar och regelbundet underhålla det genom lagändringar. Ett bra system är också begripligt för dem som använder det.

Pensionsskyddscentralen har meddelat två avgöranden om pensionsförsäkring inom plattformsekonomin. Det senaste av dem gällde en person som arbetade som matbud. Hittills har det alltså begärts få beslut om pensionsförsäkringen inom plattformsekonomin.

Pensionsskyddscentralens beslut gäller enskilda personer, och vi ger inga försäkringsavgöranden som gäller en bransch eller yrkesgrupp. I likadana fall är avgörandena dock lika.

Inom plattformsekonomin skulle det vara viktigt att begära avgöranden om tillämpningsområde om olika avtal och situationer kring arbetet. I oklara fall är det bra att i tid ta kontakt med sin egen arbetspensionsförsäkrare eller oss på Pensionsskyddscentralen. Det är möjligt att sköta pensionsförsäkringen rätt i tid.