Ratkaisuja alustatyön eläkevakuuttamiseen

Nainen seisomassa toimistoaulassa, katsoo kohti lukijaa, mustavalkoinen valokuva.

Työn tekemisen ja teettämisen uudet muodot, kuten alustatalouden alla tehty työ on tullut osaksi työelämän todellisuutta. Eläketurvan ja muun sosiaaliturvan hoitaminen on koettu näissä epäselväksi.

Työeläketurvan kannalta periaate on selkeä: työtä voi tehdä joko työntekijänä tai yrittäjänä. Arviointi tehdään työeläkelakien mukaan ja työsopimuslain asettamien tunnusmerkkien perusteella. Alustatalouden piirissä tehtyä työtä arvioidaan samoin kriteerein kuin muutakin työtä.

Alustatyöhön voi kuitenkin liittyä piirteitä, jotka hankaloittavat arvioinnin tekemistä. Myös työsopimuslain säännöstöä on hyvä tarkastella, ja tällainen työ onkin meneillään työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä.

Epäselväksi koettuun alustatyön eläkevakuuttamiseen on mahdollista hakea ratkaisuja nykyisten säännösten puitteissa. Ylipäänsä kaikessa työn tekemiseen liittyvässä on tärkeää, että osapuolten velvollisuudet ja sopimussuhteen luonne ovat ajoissa selvillä.

Suomen työeläkejärjestelmän vahvuuksia ovat kattavuus ja eläketurvan hoitamisen vaivattomuus. Nämä piirteet eivät kuitenkaan säily muuttuvassa yhteiskunnassa itsestään.

Eläkejärjestelmän toimivuutta on seurattava ja sitä kannattaa huoltaa määräajoin lainmuutoksin. Hyvä järjestelmä on myös sen käyttäjille ymmärrettävä.

Eläketurvakeskus on antanut alustatalouteen liittyen kaksi eläkevakuuttamisen ratkaisua, joista viimeisin koski ruokalähetin työtä tekevää henkilöä. Päätöksiä eläkevakuuttamisesta alustatalouden piirissä on siis tähän mennessä haettu varsin vähän.

Eläketurvakeskuksen päätökset koskevat yksittäisiä henkilöitä, emmekä anna toimialaa tai ammattiryhmää koskevia vakuuttamisratkaisuja. Samanlaisissa tilanteissa ratkaisut ovat kuitenkin samankaltaisia.

Alustataloudessa olisi tärkeää hakea soveltamisalaratkaisuja erilaisiin sopimuksiin ja työn tekemisen tilanteisiin. Epäselvässä tilanteessa kannattaa olla ajoissa yhteydessä omaan työeläkevakuuttajaan tai meihin Eläketurvakeskuksessa. Eläkevakuuttaminen on mahdollista hoitaa ajoissa oikein.