Tillgänglighetsutlåtande

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlå-tande gäller webbplatsen Tyoelakelehti.fi och det har upprättats 1.10.2021.

Webbplatsens tillgänglighetsläge

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Till följande delar uppfyller webbplatsen inte ännu kraven:

  • (WCAG 1.1.1) Det kan saknas textbeskrivningar av en del bilder.
  • (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5) Textbeskrivningarna och textningen av videorna är delvis bristfälliga. En del av videotextningarna har ingen beskrivande tolkning.
  • (WCAG 1.2.3) Innehållet i alla videor beskrivs inte i text. En del videor saknar inledning eller annan text som beskriver avsikten med videon i samband med videon.