Kvinna i ytterkläder och Veritas huvudkontor i bakgrunden.
För ett år sedan flyttade Veritas kontor i Åbo till Kuppis. Christel Wedenberg berättar att utöver att läget ändrades blev också arbetssättet nytt – de egna rummen slopades och man har i stället hembon.

FöPL ger trygghet livet ut

När sakkunnig Christel Wedenberg började arbeta på Veritas för 24 år sedan var bara huset vid Aura åstrand bekant från tidigare, eftersom en studiekamrats släkting bodde i huset. Det var början på karriären.

– Mina arbetsuppgifter är intressanta, jag har fått vara med och utveckla FöPL-försäkringen, både vad gäller lagändringar och tillämpning i praktiken, berättar Christel Wedenberg.

– Nuförtiden är jag sakkunnig på lag och compliance-avdelningen. De senaste 16 åren har jag arbetat bland annat med FöPL-försäkringen i sakkunniguppgifter och med tillämpning, fortsätter hon.

FöPL-försäkringen inverkar redan här och nu

Företagarnas kunskapsnivå om FöPL-försäkringen varierar stort. Wedenberg berättar att fastän strävan är att ge så tydlig och omfattande information som möjligt på webben, når informationen ändå bäst fram när en sakkunnig lyfter fram konkreta exempel om hur FöPL-försäkringen fungerar.

Försäkringen spelar inte en roll bara vid pensionering, utan redan här och nu.

– Arbetsinkomsten utifrån vilken FöPL- avgiften fastställs kan vara en svårbegriplig term för företagare. Många är i den tron att man själv kan bestämma nivån på arbetsinkomsten.

– Företagaren kan bara ge ett förslag, det är på pensionsbolagets ansvar att fastställa arbetsinkomsten, betonar Veritas Wedenberg.

Företagaren ska göra en uppskattning om sin egen arbetsinsats, dvs. om den lön som skulle betalas till en person med motsvarande yrkeskunskap. Här får man hjälp av Pensionsskyddscentralens anvisning om arbetsinkomst. Arbetsinkomsten kan ofta förbli på en för låg nivå i till och med ett årtionde. Beloppet på FöPL-försäkringen kan inte ändras retroaktivt.

Faktureringstjänsterna ändrar inte på principen

Wedenberg ser att faktureringstjänstföretagen är ett nytt fenomen inom branschen. Det medför också en svårighet för FöPL-försäkringen i och med att det kan vara oklart om personen är företagare eller arbetstagare.

De mest oförglömliga för Wedenberg har varit de gånger som företagaren förstått hur arbetsinkomsten inverkar inte bara på hen själv utan också på hela familjen. Det uppstår en förståelse för att det gäller tryggheten för resten av livet.

– En kund hörde en gång senare av sig och tackade och sa att det var bra att valet att sänka arbetsinkomsten inte togs. ”Nu får jag en bra sjukdagpenning”.

– Utan att ta ställning till hur det praktiskt skulle gå till, borde också arbete som utförs som korta uppdrag i företagarställning ge pensionstillväxt. Världen förändras och pensionssystemet kan inte heller fortsätta som förut för alltid.

Christel Wedenberg kopplar av med handarbete. När man reder ut hur en krage ska sys efter ett mönster ger det samma tillfredsställelse som när man tillämpar lagstiftningen i systemet.

– Jag njuter också av de stunder jag bara kan vara utan att göra någonting.

Jag berättar självmant vad allt FöPL-arbetsinkomsten inverkar på. Det är något man får ett sinne för.

Antalet FöPL-försäkrade och företagarnas pension i genomsnitt

År

2005

2010

2015

2020

FöPL-försäkrade (antal)

177 472

191 579

205 121

211 344

Intjänad FöPL-pension (€)

359

365

438

428

Företagares totala arbetspension i genomsnitt (€)

707

830

1 192

1 181

Källa: Pensionsskyddscentralen