Pensionerna i inkomstregistret

Snart ska också uppgifter om utbetalda pensioner lämnas till inkomstregistret. Testningen är på slutrakan.

I fortsättningen ska arbetspensionsförsäkrarna lämna uppgifter om utbetalda pensioner och andra förmåner till inkomstregistret. Avdelningsdirektör Tarja Lamminmäki på Ilmarinen leder pensionssektorns förmånsarbetsgrupp och säger att det är mycket att göra under resten av året. Inkomstregistret har regelbundet bett alla intressegrupper om uppskattningar av hur arbetena framskrider.

–Många tester pågår. Där studeras hur inlämnandet av uppgifter om förmåner och användningen av andra uppgiftslämnares uppgifter fungerar. Tillsammans med Skatteförvaltningen testas det separat hur den ska plocka fram de uppgifter som behövs för fastställandet av förskottsskatten, säger Lamminmäki.

Mycket jobb med avstämningar

Pensionsförsäkrarna lämnar själva uppgifterna om sina utbetalda förmåner och bygger vid behov upp egna avstämningslösningar. På så sätt säkerställs att de uppgifter om eurobelopp och styckeantal som lämnas till inkomsregistret är korrekta, dvs. desamma som i returmeddelandet från inkomstregistret.

–Avstämningsrutinerna måste vara i skick. Uppgifterna har en direkt inverkan på förskottsbeskattningen och verksamheten hos andra som använder sig av förmånsuppgifterna, betonar hon.

Inom pensionsområdet är de tekniska lösningarna för förmånsärenden annorlunda än de för löneuppgifter. Löneuppgifterna kommer från arbetsgivarna via Arek till pensionsförsäkrarna, medan förmånsuppgifterna kommer från försäkrarna till inkomstregistret via varje försäkrares egen kanal.

Lamminmäki säger att försäkrarna ska själva se till att förmånsuppgifterna och systemen för dem sätts i skick, även om förmånsarbetsgruppen diskuterar sakerna tillsammans. Inlämnandet av förmånsuppgifterna medför en del ytterligare arbete inom pensionssektorn.

På väg mot beskattning i realtid

Både myndigheterna och förmånsmottagarna har nytta av inkomstregistret, eftersom uppgifterna är aktuella och tillgängliga 24/7. I dag räknar varje pensionsanstalt själv ut förskottsskatten på förmånerna och betalar in dem.

–De första pensionerna nästa år betalas den 4 januari. Efter det är uppgifterna om både löner och förmåner nästan i realtid tillgängliga i inkomstregistret, berättar Lamminmäki.

Det är ett steg närmare beskattning i realtid också för pensionstagarna, eftersom skattemyndigheten i framtiden oftare kan skicka ändringsskattekort till dem som betalar ut förmåner.