Arbetspensionens svåra glädjebudskap

Medborgarnas pensionskunskaper har mätts än en gång. En nypublicerad undersökning visar att största delen av finländarna inte vet hur mycket pensionsavgifter det betalas för deras inkomster.

Lyckligtvis finns det också glädjenyheter bland resultaten: många känner väl till grunderna för pensionsskyddet. Ungdomarna utmärker sig överraskande med sina pensionskunskaper. Du kan läsa mer om undersökningen på sidan 14.

Var och en borde känna till sitt eget pensionsskydd. Med hjälp av den kunskapen är det också lättare att förstå den offentliga debatten om pensionerna. I fråga om medborgarkommunikationen sitter pensionssektorn i samma båt med många samhälleliga teman: man informerar och kommunicerar, men effekten ter sig liten eller åtminstone långsam. Folks vardag fylls av annat som är aktuellare.

Medborgarkommunikation är inte raketforskning, men kräver upprepning och uthållighet. Vi ska tänka på om vad och till vem vi talar och formulera det på ett vettigt och till och med roligt sätt. Vi ska leta fram sådana kanaler som pengarna räcker till för och sätta igång. Vi mäter resultaten och justerar sättet att arbeta vid behov. Vi vågar försöka oss på nya saker och avstå från sådant som inte fungerar.

Det som jobbar för oss som pensionskommunikatörer är att arbetspensionen är personlig, att det är lätt att sköta pensionsärenden och att pengar alltid intresserar människor. Vi som jobbar med pensioner är också många och vi kan slå ihop våra krafter inför kommunikationsutmaningen – budskapet blir starkare när vi framför det tillsammans. Låt oss alltså ha armarna uppkavlade och fortsätta sprida glädjebudskapet.

Jag började skriva ledare i Arbetspension för ca ett år sedan. Mitt arbete med pensionskommunikationen och tidskriften fortsätter, men nästa år är det dags att ge plats också för andra ledarskribenter. Samtidigt får vår tidskrift ett nytt utseende och nytt innehåll.

Tack för i år och trevlig väntan på julen!