Niko Väänäsen kirjavinkit

Vastaveto hyötyajattelulle

Ilmestyessään John Rawlsin Oikeudenmukaisuusteoria nosti yhteiskuntafilosofian uuteen kukoistukseen. Se korvasi vallitsevan utilitaristisen ajattelutavan.

Kirja on vaikeaselkoinen. Valitettavasti teokseen viitataan usein pintapuolisesti. Keskeistä on liberalismi ja egalitarismi. Reilujen instituutioiden tulee taata yksilöille mahdollisimman suuret perusoikeudet. Toisaalta eriarvoisuus on sallittua vain, kun se hyödyttää heikompiosaisia. Vuosien myötä teoksen merkitys ajattelussani on kasvanut.

John Rawls: A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999

Euroopan ytimessä

Ruusun aika on myöhäiskeskiaikainen dekkari pohjoisitalialaisessa luostarissa tapahtuvista murhista. Umberto Econ teoksen jujuna minua puhuttelevat kuitenkin juonen ympärille rakentuvat sivutarinat ja viittaukset kirkollishistoriaan, Euroopan historiaan, kielitieteisiin, tieteeseen sekä moderniin populaarikulttuuriin.

Ei ole sattumaa, että dekkarin perinteitä kunnioittaen päähahmo on englantilainen. Tai että on hahmo, joka puhuu kaikkia latinalaisperäisiä kieliä samanaikaisesti puhumatta kuitenkaan mitään niistä.

Umberto Eco: Ruusun nimi (suom. Aira Buffa), WSOY, 1983

Niko Väänänen

Ikä: 38-vuotias
Koulutus: yhteiskunta- ja terveystieteiden maisteri
Työ: erityisasiantuntija Eläketurvakeskuksessa
Lähellä sydäntä: perhe ja ystävät
Lukee seuraavaksi: Eric Hoesli: A la conquête du Caucase.