Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen edistää YEL-uudistusta.

YEL-uudistuksessa yrittäjän turva vahvistuu

Hallituksen esitys yrittäjän eläkelain muuttamisesta on herättänyt julkisuudessa paljon keskustelua.

Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevassa lakimuutoksessa painottuu kaksi seikkaa: YEL-työtulon määrittelytapa sekä työeläkeyhtiöiden rooli toimeenpanon käytänteissä.

Kyseessä on melko pieni, mutta tarpeellinen muutos suhteessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. YEL-esitystä on etenkin freelancer-työtä tekevien ja yksinyrittäjinä työskentelevien yrittäjien keskuudessa vastustettu voimakkaastikin.

Yrittäjän eläkevakuutuksen peruselementin eli YEL-työtulon määritys ei perustuisi vain toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaan, toisin kuin lakiesitystä vastustavissa kannanotoissa on nähty. Tätä väärinymmärrystä on oikonut myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen blogissaan (STM.fi, 2.8.).

Lainsäädännön mukaan eläkeyhtiön tehtävä on arvioida yrittäjän ilmoittama työtulo ja vahvistaa se päätöksellään tai tarvittaessa puuttua sen tasoon. Nykykäytännössä yrittäjän oma vakuutushakemus on kuitenkin ohjannut liiaksi työtulon määrittelyä.

Laskentapalvelu avuksi työtulon määrittelyyn.

Lakiesityksessä on tuotu työeläkevakuutusyhtiöiden käytänteisiin ja työtulon määrittelyn avuksi laskentapalvelu. YEL-vakuutusten toimeenpanossa Eläketurvakeskuksen tuottaman tiedon avulla työtulon määrittely on näin ollen aiempaa yhdenmukaisempaa kaikissa työeläkeyhtiöissä.

Jo nykyisenkin YEL-lain lain mukaan vakuutuksen tulee olla kattava ja työtulon tulee vastata sellaista palkkaa tai korvausta, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö yrittäjän sijaan.

Uudistettuna lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Syksyn myötä ja kuulemisten jälkeen valiokuntakäsittelyssä esitys saa lopullisen muotonsa eduskunnassa.

Uudistuksen taustalla on vuonna 2017 STM:ssä käynnistetty työryhmätyö yrittäjän eläkevakuutuksen kehittämiseksi. Aihe on ollut mukana hallitusohjelmakirjauksessa.

Lakiesityksen tarvetta on lisännyt Finanssivalvonnan viime vuonna esittämät puutteet yrittäjien työtulojen vahvistamisessa.