Åsa Bergendahl on Veritaksen Ahvenanmaan toimiston vakuutusyhteyspäällikkö. Hän näkee asiakassuhteet työnsä kulmakivenä.

Åsa Bergendahl: Tunnen Veritas-asiakkaani

– Yhteyksien ja asiakassuhteiden rakentaminen on minun alaani – se auttaa ymmärtämään sekä asiakkaan tarpeita että järjestelmän kehitystä, sanoo Veritaksen Ahvenanmaan toimiston vakuutusyhteyspäällikkö Åsa Bergendahl.

Åsa Bergendahl muutti Vaasasta Ahvenanmaalle vuonna 2007. Vuodesta 2015 alkaen hän on työskennellyt vakuutusalalla, aluksi Pensions-Alandia-eläkeyhtiössä, joka yhdistyi Veritakseen vuonna 2019. Nyt hän toimii suurasiakaspalvelujen vakuutusyhteyspäällikkönä Veritaksen Ahvenanmaan toimistossa Maarianhaminassa.

– Voi sanoa, että hoidan suurinta osaa kaikista yksityisen sektorin työeläkevakuutuksista (TyEL) Ahvenanmaalla. Asiakaskunnassa on sekä suuria satojen työntekijöiden työnantajia että pienyrityksiä.

Hänen työhönsä kuuluu eläke- ja eläkevakuuttamisneuvontaa. Hän on innostunut työstään ja pitää erityisen paljon uusien ihmisten tapaamisesta ja asiakassuhteiden rakentamisesta.

– On todella hauskaa yrittää auttaa heitä parhaan kykyni ja asiantuntemukseni mukaan.

Åsa Bergendahl neuvoo ja oikoo väärinymmärryksiä ja tavoittelee työssään sitä, että yrittäjät näkevät eläkevakuutuksen muunakin kuin vain eläkevakuutuksena – että kyse on koko heidän sosiaaliturvastaan.

Erikoistuneempaa työtä

Vaikka Åsa Bergendahl on työskennellyt samalla paikalla vuodesta 2015 alkaen, hänen työtehtävänsä ovat muuttuneet ja kehittyneet paljon.

– Kyllä, niin se on. Fuusio toi mukanaan muutoksia. Pensions-Alandiassa hoidimme kaiken viiden työntekijän voimin, mikä teki työnkuvasta paljon laajemman. Nyt Veritaksessa minulla on 165 kollegaa tukenani ja voin siksi keskittyä enemmän omaan erikoisalaani eli TyEL-vakuutuksiin.

Yrittäjän eläkevakuutus on sijoitus omaan tulevaisuuteen.

Veritaksessa on luotu asiakasmalli, jonka tavoitteena on pitää asiakkaisiin aktiivisesti yhteyttä ja tavata heitä säännöllisesti.

– Silloin keskustelemme siitä, mitä alalla tapahtuu, ja asiakkaat voivat tuoda esiin sellaisia asioita, joihin he haluavat apua.

Paikallisuus korostuu

Onko Ahvenanmaalla erityiskysymyksiä ja millä tavalla ne eroavat Manner-Suomen asioista? Åsa Bergendahlin mukaan isoja eroja ei kaikesta huolimatta ole.

– Meillähän on samat lait, mutta asiakaskulttuuri on jonkin verran erilainen. Täällä pidetään usein paikallista edustusta ja ruotsin kieltä tärkeinä. Se on myös yksi syy siihen, että ahvenanmaalaiset pysyvät saman eläkeyhtiön uskollisina asiakkaina. Minulla on pitkälti ollut samat asiakkaat vuodesta 2015 lähtien.

Se on Åsalle tärkeää, niin kuin myös eläkevakuuttaminen ylipäätään.

– Haluan, että yrittäjät näkevät eläkevakuutuksen muunakin kuin vain eläkevakuutuksena – että kyse on koko heidän sosiaaliturvastaan. Se pitää nähdä sijoituksena omaan tulevaisuuteen.