Eläkkeellä töissä!

Mies kokovartalokuvassa., katsoo kohti ja pitelee käsissään silmälasejaan.

Siellä täällä on alkanut näkyä merkkejä työvoimapulasta ja työikäisiksi luettavien väestöosuus on pitkäaikaisesti hiipumassa. Samalla monet eläkeläiset ovat kiinnostuneita palkkatyöstä tai yrittämisestä.

Monet eläkeläiset ovat kiinnostuneita palkkatyöstä ja yrittämisestä.

Tässä täytyy olla ilmeisiä mahdollisuuksia, vaikka eläkkeellesiirtyminen onkin myöhentynyt. Eläkkeensaajien työnteko on kyllä lisääntynyt, mutta enemmänkin voisi.

Joskus ajateltiin laajasti, että yhden työnteko on muilta pois. Nykyään ymmärretään, että vaikka näin voi yksittäistapauksissa olla, työ ruokkii kansantaloutta ja synnyttää uusia työtilaisuuksia.

Palkkatyö vaatii sekä työnantajan että eläkkeensaajan halukkuuden. Tähän on vaikutusta monilla ei-rahallisilla seikoilla, mutta myös taloudelliset tekijät ovat tärkeitä. Vaikka työnantajamaksuissa on pieniä työntekijän ikään liittyviä eroja, kiinnostavampia ovat eläkkeensaajien kannustimet. Näkökohtia liittyy sekä eläkejärjestelmään että verotukseen.

Vanhuuseläkkeellä samoin kuin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi ansaita työtuloja rajattomasti eläkkeen kärsimättä. Työ kerryttää useimmiten myös lisää eläkettä.

Vanhuuseläkkeellä voi ansaita työtuloja rajattomasti eläkkeen kärsimättä.

Monella eläkeläisellä tuntuu olevan käsitys, ettei työnteko kannata, kun suuri osa palkasta menee veroihin. Maan hallitus onkin alkanut viritellä korotettua työtulovähennystä ikääntyneille.

Tulonsaajan ikään kytkettävien veroetujen säätämisessä on kuitenkin syytä olla varovainen niin julkiseen talouteen, tasapuolisuuteen kuin perustuslakiinkin liittyvistä syistä. Laihahko ennakkotapaus on se, että jo vanhanpojan ja -piian veroksi kutsuttu lisärasite koski aikanaan vain 24 vuotta täyttäneitä. Ja voidaanko pitää ihan johdonmukaisena lainsäätäjää, joka vaatii vanhuuseläkkeen aloittamiseksi työsuhteen päättymistä ja houkuttelee eläkeläisiä töihin verotuella?

Sitä paitsi osin eläkkeestä ja osin palkasta koostuvien tulojen verokohtelu on jo nykyisin usein kohtalaisen edullinen, kun tulonsaaja saa sekä palkkaan että eläkkeeseen liittyviä vähennyksiä. Verotus on yleensä lievempää kuin jos sama kokonaistulo olisi pelkkää palkkaa tai eläkettä.

Vallan mainio tapa tukea eläkkeensaajien työssäkäyntiä onkin levittää sanaa, että eläkkeen ohella saatavien työtulojen verotus ei itse asiassa ole ankaraa. Viesti on muiden ansioidensa lisäksi tosi!

Kirjoittaja, OTT Timo Viherkenttä työskentelee työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa.