Eläkeuutisia muista maista

Ulkomailta-palsta kokoaa eri lähteistä muiden maiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Tällä kertaa lähemmässä tarkastelussa on Islannin eläkejärjestelmä.

YHDYSVALLAT

Palomiesten turva Bitcoineissa

Houstonin palomiesten eläkerahasto (HFRRF) on ostanut Bitcoin- ja muita kryptovaluuttoja 25 miljoonalla dollarilla.

Kyseessä on Yhdysvaltojen ensimmäinen julkisen puolen eläkerahasto, joka on päättänyt sijoittaa kryptovaluuttoihin.

Rahasto on sijoittanut varoja digitaalisiin varallisuustuotteisiin erikoistuneen varainhallintayhtiö NYDIG:in kautta, jonka mukaan kyseessä on merkkipaalu kryptovaluutoille ja niiden roolille eläkevarojen sijoittamisessa.

Samaisen varainhoitajan mukaan eläkevarojen hallinnoijat ovat huomanneet, miten pieni krypovaluuttasijoitus voi tuottaa paljon pitkällä aikavälillä.

Lähde: Nasdaq 21.10.2021


KREIKKA

Uusi rahastoitu eläke

Kreikan parlamentti vahvisti syyskuussa uuden rahastoivan ja yksilöllisiin tileihin perustuvan pakollisen lisäeläkejärjestelmän (TEKA) perustamisen. Järjestelmä täydentää nykyisiä perus- ja työeläkejärjestelmiä ja se tulee korvaamaan aiemman rahastoimattoman lisäeläkejärjestelmän (ETEAEP).

Uuden järjestelmän piiriin liitetään automaattisesti nuoret, työuransa aloittavat henkilöt vuodesta 2022 lähtien. Yli 35-vuotiaat sen sijaan pysyvät vanhassa järjestelmässä. Eläkemaksu olisi aluksi 3,25 prosenttia sekä työntekijöillä että työnantajilla. Maksut sijoitetaan vakuutetun valinnan mukaan kolmen eri riskiprofiilin sijoituksiin.

Hallituksen mukaan uudistus parantaa eläkejärjestelmän kestävyyttä ja luottamusta eläketurvaan sekä lisää investointeja.

Lähteet: Ekathimerini 17.8.2021, SSA 29.10.2021


IRLANTI

Eläkeikä nousee lopulta 68:aan

Hallitus julkaisi lokakuussa 2021 eläkekomitean raportin, jonka suositusten mukaisesti vanhuuseläkeikää ollaan nostamassa asteittain nykyisestä 66 ikävuodesta 67 vuoteen. Eläkeikä nousee kolmen kuukauden periodeissa vuosien 2028 ja 2031 välisenä aikana.

Raportissa suositellaan lisäksi, että eläkeikää nostetaan edelleen asteittain 68:aan vuoteen 2039 mennessä. Sosiaaliministeri kuvaili päätöstä erittäin vaikeaksi, mutta totesi eläkeiän noston olevan välttämätöntä eläkejärjestelmän kestävyyden lisäämiseksi ja tulevien sukupolvien eläkkeiden turvaamiseksi.

Eläkeiästä tuli merkittävä ja melko odottamaton poliittinen kysymys viime vuoden eduskuntavaaleissa, kun keskustaoikeistolainen Fianna Fáil -puolue lupasi lykätä nousua 67 vuoteen.

Lähde: The Journal 7.10.2021


ITÄVALTA

Nuorena työuran aloittava palkitaan

Itävallan hallitus päätti nostaa nuorena työuransa aloittavien eläkkeitä. Vuoden 2022 alusta alle 20-vuotiaana tehdystä työstä saa nuorena aloittavan eläkehyvityksen.

Hyvitys maksetaan normaalin eläkekarttuman päälle. Uuden lain mukaan nuorena aloittava saa yhden euron lisää vanhuuseläkkeeseensä jokaiselta kuukaudelta, jona hän käy ansiotöissä ennen kuin täyttää kaksikymmentä vuotta.

Hyvityksen enimmäismäärä tuo 60 euroa lisää kuukausieläkkeeseen. Hyvitys maksetaan vain, mikäli henkilöllä on vähintään 12 kuukautta ansiotyötä takanaan ennen 20-vuotispäivää.

Uudistus parantaa etenkin työntekijäammateissa aloittavien vanhuuseläkkeitä.

Lähde: EU:n hallintotoimikunta 22.4.2021


EUROOPAN UNIONI

Vastuullisen sijoittamisen markkinat kasvavat

Vastuullisiin sijoituksiin kohdistuva kysyntä mullistaa Euroopan unionin (EU) sijoitusmarkkinat, esittää PwC:n tuore selvitys. PwC ennakoi, että vuoteen 2025 mennessä jopa neljäkymmentä prosenttia varoista täyttäisi vastuullisuuden kriteerit.

Vuonna 2020 vastuulliset sijoitukset vastasivat noin 15 prosenttia kaikista yksityismarkkinoiden varoista.

Merkittävänä tekijänä tässä on EU:ssa tapahtunut sääntelymuutos. Uusi sääntely määrittää sen, mitä voi jatkossa kutsua vastuulliseksi sijoitukseksi. PwC:n selvityksessä kolmannes vastaajista mainitsi muutokset sääntelyssä syyksi, miksi sijoitustoimintaa ollaan yhteensovittamassa vastuullisten periaatteiden mukaisiksi.

Lähde: Financial Times 11.10.2021

Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Islannissa maailman paras eläkejärjestelmä?

Väkiluku 366 000 asukasta
Elinajan odote miehillä 81,7 ja naisilla 84,5 vuotta
Eläkeikä 67 vuotta.

Islannin eläkejärjestelmä arvioitiin tuoreessa Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailussa maailman parhaaksi. Islannin työeläkejärjestelmä on täysin rahastoitu ja eläkevarat ovat noin kaksinkertaiset bruttokansantuotteeseen nähden.

Maassa tehdään pitkiä työuria: eläkeikä on 67 vuotta ja ikääntyneiden työllisyysaste on korkea.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu asumisperusteisesta kansaneläkkeestä sekä palkansaajat ja yrittäjät kattavasta työeläketurvan takaavasta pakollisesta lisäeläkkeestä.

Työeläketurvan hallinto on hajautettu itsenäisille eläkekassoille. Eläkekassoja on 21 ja ne voivat hoitaa myös pakollista työeläkettä täydentävää lisäeläketurvaa.

Kassojen toimintaa säätelevässä laissa määritellään eläkemaksujen ja -etuuksien vähimmäistaso. Eläkkeet perustuvat maksettuihin vakuutusmaksuihin. Eläkkeen tavoitetaso ja maksut vaihtelevat kassojen välillä.

Työeläkkeen tavoitetaso on vähintään 56 prosenttia 40 vuoden työuran ajalta lasketusta keskiansiosta.

Eläkemaksua peritään työntekijältä vähintään neljä prosenttia ja työnantajalta vähintään kahdeksan prosenttia. Maksu peritään ja eläke kertyy koko palkasta. Lisäksi työntekijä voi maksaa vapaaehtoista lisäeläkemaksua joko kaksi tai neljä prosenttia. Työnantajan lisäeläkemaksu on tällöin kaksi prosenttia.

Kansaneläkkeen hallinnosta vastaa sosiaalivakuutuslaitos Tryggingastofnun ríkisins. Kansaneläke rahoitetaan verovaroin ja työnantajamaksuilla.