Kuusela lobbariksi, Taipalus Fivaan

Filosofian tohtori ja vakuutusmatemaatikko (SHV) Mikko Kuusela on aloittanut tammikuussa työt Finanssiala ry:n (FA) johtajana. Hän työskentelee varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren työparina.

Työeläkevakuutusyhtiöt ovat FA:n jäsenyhtiöitä. Kuuselan vastuualueena edunvalvojaroolissa ovat työeläkevakuutusasiat. Vuodenvaihteeseen saakka Kuusela työskenteli Finanssivalvonnan (Fiva) toimistopäällikkönä, jolloin hänen työtehtäviinsä kuului työeläkevakuutusyhtiöiden valvonta.

Filosofian maisteri ja vakuutusmatemaatikko (SHV) Tarja Taipalus on nimitetty 22.2. alkaen Fivaan Työeläkelaitokset-toimiston toimistopäälliköksi. Hän siirtyi tehtävään sosiaali-ja terveysministeriöstä.


Sopimus vaikuttaa Suomen ja Japanin välillä liikkuneiden ja tulevaisuudessa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan, erityisesti eläketurvaan. Lähetetyt työntekijät välttävät siten kaksinkertaiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.