Eläkkeelle siirrytään yhä myöhemmin

Työssä jatketaan yhä pidempään. Ikääntyneiden työllisyysaste on siten noussut ennätyslukemiin.

Työelämän konkareiden eli 60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi koronasta huolimatta tai sen myötävaikutuksesta vuonna 2020 uuteen ennätykseen (55,9 prosenttia). Kasvua edellisestä vuodesta on lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Ilmiönä ikääntyneiden työllisyysasteen nousu on jatkunut pitkään. Eläkeuudistuksissa sovittu eläkeiän nosto on selvästi pidentänyt työuria ja parantanut varttuneiden työllisyysastetta. Hyvästä kehityksestä huolimatta olemme edelleen muita Pohjoismaita jäljessä.

– Vielä on tekemistä, mutta suunta on oikea. Ikärajan nosto on lisännyt ikääntyneiden työskentelyä, joka naisilla on jo hyvällä tasolla. Miehet jäävät pohjoismaisessa vertailussa jälkeen muista, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Eläkeuudistuksessa sovittu vanhuuseläkkeen alaikärajan korottaminen on nostanut keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää. Viime vuonna suomalaiset siirtyivät työeläkkeelle viisi kuukautta edellisvuotta myöhemmin. Keskimäärin eläkkeelle jäätiin 61,9-vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 42 000 henkilöä, hieman edellisvuotta vähemmän.

Vielä on tekemistä, mutta suunta on oikea

Viime vuonna nuorimmat vanhuuseläkkeeseen oikeutetut olivat alkuvuonna 1957 syntyneitä. Heidän vanhuuseläkeikänsä on kolme kuukautta edeltävää ikäluokkaa korkeampi, 63 vuotta ja 9 kuukautta.

Tilastot viime vuodelta osoittavat, että vanhuuseläkehakemukset vähenivät elokuusta vuoden loppuun reippaasti. Osan hakemusten vähenemisestä selittänee koronapandemian tuoma epävarmuus.

Vuosituhannen alusta lähtien keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut kolme vuotta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 tultaessa hyvä kehitys jatkuisi ja työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi noin 61 000 henkilöä. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 42 000 henkilöä, mikä on viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 000 henkilöä, kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.