Työeläke-etuuksiin puolen prosentin indeksikorotukset

Työeläkeindeksi kohentaa maksussa olevia työeläke-etuuksia. Vuonna 2021 työeläkeindeksin pisteluku on 2631 ja se nostaa puolen (0,5) prosentin verran maksussa olevia ansiosidonnaisia työeläkkeitä.Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti samalla palkkakertoimen, joka on 1,465. Tähän vuoteen verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan kertyneet vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet.

Lisäksi sotilasvammalain mukaiset eräät korvaukset sekä luopumiseläkkeet ja luopumistuet tarkistetaan työeläkeindeksillä.