Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 6.4.2020

Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2019

Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2019 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2019 tehdyissä selvittelyissä tapahtui. Tarkasteluvuonna työn alla oli kolme eri vaiheessa olevaa kustannustenjakovuotta.

Tekijät: Eeva Puuperä
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2020


Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2019

Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2019 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta tarkastelu sisältää keskeisimpien tilastolukujen ohella myös tietoja työnteosta tämän eläkkeen rinnalla. Työuraeläkkeestä esitetään keskeisimmät tilastoluvut kahdelta ensimmäiseltä vuodelta.

Tekijät: Jari Kannisto
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2020


Yritysten työeläkemaksut vuonna 2018

Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2018 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, yritysten ja vakuutettujen lukumääristä sekä yritysten palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautumisesta.

Tekijät: Saara Hurmerinta ja Meeri Kesälä
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2020MUUALLA JULKAISTUA:  

Explanations for economic difficulties among old-age pensioners previously on disability pension

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aikaisempi työkyvyttömyyseläketausta on yhteydessä taloudellisten vaikeuksien kokemiseen vanhuuseläkeiässä. Tutkimus perustuu vuonna 2017 toteutettuun postikyselyyn eläkeläisten toimeentulokokemuksista.

Tekijät: Anu Polvinen, Mikko Laaksonen, Juha Rantala, Liisa-Maria Palomäki, Susan Kuivalainen
Julkaisu: European Journal of Public Health (ahead of print online publication, 2020)


The level and development of unemployment before disability retirement: a retrospective study of Finnish disability retirees and their controls

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyden yleisyyttä kuusi vuotta ennen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä verrattuna saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin verrokkeihin.

Tekijät: Mikko Laaksonen ja Jenni Blomgren
Julkaisu: International Journal of Environmental Research and Public vol 17 nro 5 (2020)


Individual- and company-level predictors of receiving vocational rehabilitation: a multilevel study of Finnish private sector workplaces

Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisten yksilö- ja yritystasoisten tekijöiden yhteyttä ammatilliseen kuntoutukseen siirtymiseen ja arvioidaan, kuinka paljon yritysten välillä on vaihtelua kuntoutukseen siirtymisen riskissä.

Tekijät: Mikko Laaksonen, Juha Rantala, Jyri Liukko, Anu Polvinen, Jarno Varis, Meeri Kesälä ja Susan Kuivalainen
Julkaisu: Journal of Occupational Rehabilitation 2020

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet