Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

YHDYSVALLAT

Elinajanodote laskenut kolme vuotta peräkkäin

Työikäisten amerikkalaisten kuolleisuus on kasvanut jo useamman vuoden peräkkäin. Kuolleisuuden kasvun johdosta elinajanodote on laskenut vuodesta 2015 alkaen joka vuosi.

Käänne on yhdistetty erityisesti opiaattiriippuvuuteen, alkoholismiin, liikalihavuuteen ja itsemurhiin. Lisääntynyt kuolleisuus koskee useita etnisiä ryhmiä.

Kuolleisuus näyttäisi keskittyvän Keskilännen osavaltioihin, joissa työllisyystilanne on huonontunut ja tehtaita on suljettu. Tutkijoiden mukaan eriarvioisuuden kasvu ja taloudelliset vaikeudet ovat saattaneet vaikuttaa keski-ikäisten kuolleisuuden kasvuun.

Yhdysvallat on ainoa länsimaa, jossa elinajanodote ei kasva.

Business Insider 30.11


ESPANJA

Eläkeministeriön johtoon riippumaton asiantuntija

Espanjan uusi hallitus perustaa uuden sosiaaliturvaan keskittyvän ministeriön. Uutta ministeriötä johtaa José Luis Escrivá, joka on toiminut riippumattoman finanssipolitiikan instituution AIReF:n johtajana. Escrivá ei ole hallituspuolueiden jäsen.

Uuden eläkeministerin työlistalla ovat eläkeuudistuksen suunnittelu sekä järjestelmän taloudellisen kestävyyden varmistaminen. Eläkeuudistus on AIReF:in mukaan jo järjestelmän rahoituksen kannalta myöhässä. Näyttääkin siltä, että eläkeiän nosto on väistämättä edessä.

Hallituspuolueet PSOE ja Podemos ovat luvanneet kumota elinaikakertoimen sekä indeksiturvan, joka ottaa huomioon järjestelmän taloudellisen tasapainon. Lupaukset tekevät ministerin tehtävästä entistä haastavamman.

Euroweekly 10.1., El Pais 30.12.


SVEITSI

Miesten ja naisten eläke-eroihin tasoitusta

Sveitsin liittoneuvosto eli hallitus on suunnitellut useita uudistuksia, joilla se pienentäisi naisten ja miesten välisiä eläke-eroja.

Miesten eläke on Sveitsissä lähes tuplasti niin suuri kuin naisten eläke. Eron taustalla ovat palkkaerot, lastenhoidon keskittyminen naisille sekä toimialakohtaiset eläkejärjestelmät.

Noin kolmannes naisista ei saa eläkettä lainkaan, vaan on perusturvan ja puolison tulojen varassa.

Liittoneuvoston suunnittelemat uudistukset nostaisivat pieniä eläkkeitä noin 90–185 euroa kuukaudessa. Lisäksi pienituloisten työntekijöiden eläkemaksuja pienennettäisiin, jotta heille jäisi palkasta enemmän käteen.

The Local 9.1.


SAKSA

Uusi peruseläke auttaa pienituloisia

Hallituspuolueet eli CDU, CSU ja SPD pääsivät sopuun uudesta peruseläkkeestä, joka parantaa pienituloisten eläkkeitä merkittävästi. Käytännössä peruseläke tuplaa 35 vuotta työelämässä olleiden ja työeläkemaksut maksaneiden pienituloisten eläkkeen.

Peruseläkkeelle määriteltiin tulorajat. Yksinelävä voi saada peruseläkettä, jos kuukausitulot ovat alle 1 250 euroa. Aviopareilla tuloraja on 1 950 euroa.

Peruseläke on tarkoitus maksaa verovaroista ilman, että eläkemaksuja nostetaan. Maksussa olevien eläkkeiden ja eläkemaksujen välinen yhteys katkeaa Saksassa ensimmäisen kerran.

Uusi eläkejärjestelmä tulee hyödyttämään ainakin 1,5 miljoonaa saksalaista.

Kauppalehti 14.11.

RUOTSI

Eläkeläisjärjestöt vaativat suuria korotuksia eläkkeisiin

Eläkeläisjärjestö Pensionärer i gula västar vaatii Ruotsissa 16 000 kruunun (1 530 euron) vähimmäiseläkettä, joka vaatisi melkein nykyisen takuueläkkeen tuplaamista. Eläkeläisjärjestön jäsenet pukeutuvat Ranskasta tuttuihin keltaliiveihin.

Myös Tantpatrullen-ryhmä on vaatinut naisille parempia eläkkeitä Tukholmassa Kuninkaanlinnan kulmalla torstaisin jo viiden vuoden ajan.

Sosiaalivakuutusministeri Ardalan Shekarabi pitää korkeampia eläkkeitä oikeutettuna vaatimuksena, mutta ei pidä vähimmäiseläkkeen tuplaamista mahdollisena.

Ministeri korostaa ansioiden ja eläkkeen yhteyttä. Hänen mukaansa tavoitteena on, että eläke olisi vähintään 70 prosenttia loppupalkasta.

SVT 18.12.

MAAESITTELY

ROMANIA

Väkiluku: 20 miljoonaa
Elinajan odote: naisilla 79 ja miehillä 72 vuotta
Eläkeikä: naisilla 61 ja miehillä 65 vuotta.

Asumisperusteinen vähimmäiseläke puuttuu

Romanian lakisääteinen eläketurva perustuu työntekoon eikä maassa ole asumisperusteista vähimmäiseläkettä. Niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen, voidaan maksaa paikallishallinnon vastuulla olevaa sosiaaliavustusta.

Pakollinen rahastoeläkejärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2008 alkaen, ja se on pakollinen alle 35-vuotiaille. Järjestelmän tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla.

Työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Tietyillä ammattiryhmillä, kuten lakimiehillä, armeijan palveluksessa olevilla ja papeilla, on omat ammattikohtaiset eläkejärjestelmät.

Sekä työnantaja että työntekijä osallistuvat eläkkeiden rahoitukseen. Työantajat maksavat noin 21 prosentin ja työntekijät noin 10 prosentin maksua. Työnantajan maksu vaihtelee työn raskauden mukaan.

Yleisestä järjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Miesten eläkeikä on 65 vuotta. Naisten eläkeikä nousee asteittain 63 vuoteen 2030 mennessä.

Eläke määräytyy koko työuran aikana karttuneiden keskimääräisten eläkepisteiden perusteella. Eläkepisteet lasketaan vuosittain jakamalla vakuutetun keskimääräinen kuukausipalkka kansallisella keskipalkalla. Romanian hallitus päätti viime vuonna nostaa eläkepisteiden arvoa, mikä nostaa eläkkeitä merkittävästi.

Yleisen sosiaalivakuutusjärjestelmän ylin valvova viranomainen on työ-, perhe- ja sosiaaliturvaministeriö. Lakisääteisen eläkejärjestelmän hallinnosta ja vakuutusmaksujen keräämisestä vastaa sosiaalivakuutuslaitos CNPAS.