Mies lennättää kädessään pienoislentokonettaä taustaväriä vasten.
Överenskommelserna om social trygghet gör det lättare för den som arbetar utomlands. Snart blir också Uruguay ett avtalsland.

Finland och Uruguay förhandlar om överenskommelse

Finland och Uruguay inledde i våras förhandlingar om en överenskommelse om social trygghet som ska omfatta arbetspensionssystemen i de två länderna.

När det finns en överenskommelse kan en arbetstagare som blir utsänd till Uruguay stanna kvar som försäkrad enligt finsk lagstiftning under en viss tid, så att man undviker dubbla försäkringsavgifter.

Överenskommelsen gör det också lättare för finländare som arbetar en längre tid i Uruguay att få rätt till pension.

För närvarande krävs 30 års arbete i Uruguay för rätt till ålderspension där. Enligt överenskommelsen ska också arbete i Finland beaktas i Uruguay. Då kan en person få rätt till ålderspension från Uruguay även om hen inte har omfattats av pensionssystemet så länge.

– Överenskommelsen förbättrar de personers ställning och sociala trygghet som rör sig mellan länderna. Myndighetssamarbetet kommer också att göra det lättare att ansöka om arbetspension, säger enhetschef Mirva Laitinen i Pensionsskyddscentralens utlandstjänster.

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Uruguay stärker också relationen mellan länderna och förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar.

Finländare har under senare år sänts till Uruguay bl.a. för att arbeta med skogsindustrins investeringar.

Från Finlands sida deltar sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen i förhandlingarna. Inofficiella förhandlingar om en överenskommelse om social trygghet inleddes i november i fjol. Den första förhandlingsronden ägde rum i Montevideo i våras. Förhandlingarna fortsätter i höst med beredning av en tillämpningsöverenskommelse.