Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år 2023 

I tabellen här intill visas arbetspensionsanstalternas nyckeltal från år 2023. Innehållet i kolumnerna har grupperats enligt de olika pensionslagarna, dvs. arbetspensionsbolagen, stiftelserna, kassorna och den offentliga sektorns pensionsförsäkrare i var sin grupp.

Av tabellen framgår den centrala informationen om försäkringsverksamheten, dvs. intäkter, kostnader och tillgångar i fjol. Med finns också antalet försäkrade och pensionstagare, utbetalda pensioner och den arbetspensionsförsäkrade lönesumman.

Screenshot