Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror år 2022

Om man mäter med premieinkomsten är Varma det största arbetspensionsbolaget. Antalet företagarkunder hos Varma har också ökat betydligt. Relativt sett flest FöPL-försäkringar ingår det dock i Veritas och Elos försäkringsbestånd.

I tabellen presenteras arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet utgående från bokslutsuppgifterna om år 2022. Här visas lönesummans utveckling, verksamhetens resultat och solvensnyckeltal hos varje bolag.