Finland bland fem i topp

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Finlands helhetspoäng förbättrades från i fjol, och placeringen steg med två pinnhål till femte plats.

Som bästa pensionssystem i världen valdes Islands system, nu för andra gången. På andra och tredje plats kom Nederländerna och Danmark, som har klarat sig bra i jämförelsen i åratal.

I fråga om toppländerna var förändringarna från den föregående jämförelsen marginella. Bland toppländerna drog Finland mest nytta av det ändrade beräkningssättet. Den omarbetade poängräkningen i jämförelsen ger länder med starkt inkomstrelaterat pensionsskydd mer tyngd än tidigare.

De nordiska länderna verkar ha etablerat sig bland de tio bästa.

– Danmark och Island tävlar i en egen klass i fråga om systemets hållbarhet. Efter dem kommer Finland, Sverige och Norge med ganska jämna steg, säger utvecklingschef Mika Vidlund på Pensionsskyddscentralen.

Bästa poäng för tillförlitlighet och transparens igen.

I jämförelsen utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Finland fick redan för nionde gången de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens administration.

Ur den enskildes synvinkel är Finlands system enkelt och transparent. Den intjänade pensionen följer med trots att man byter jobb och det går när som helst att ta reda på hur stor den är genom att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag.

Som utvecklingsobjekt för Finland räknar Global Pension Index bl.a. en förbättring av minimipensionerna, en ökning av hushållens sparande, en höjning av fonderingsgraden för arbetspensionsavgifterna och en möjlighet att dela intjänad pensionsrätt mellan makarna vid skilsmässa.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Länderna i jämförelsen täcker sammanlagt mer än fyra miljarder människors pensionsskydd.

Källa: Mercer CFA Institute Global Pension Index

TOP5-länder i Mercer-jämförelsen

Placering och land Pensionernas tillräcklighet, placering Systemets hållbarhet, placering Administrationens tillförlitlighet, placering
1. Island (84,7) 1 (85,8) 1 (83,8) 7 (84,4)
2. Nederländerna (84,6) 3 (84,9) 3 (81,9) 3 (87,8)
3. Danmark (82,0) 6 (81,4) 2 (82,5) 12 (82,1)
4. Israel (79,8) 15 (75,7) 4 (81,9) 9 (83,2)
5. Finland (77,2) 11.(77,5) 10 (65,3) 1 (93,3)