Åsa Bergendahl​​​​, Veritas: Jag känner mina kunder

– Att bygga relationer och kundkontakter passar mig som hand i handske – det ger en förståelse både för kundens behov och för utvecklingen av systemet. Det säger Åsa Bergendahl, försäkringskontaktchef för Veritas Ålandskontor.

År 2007 flyttade Åsa Bergendahl från Vasa i Österbotten till Åland. Sedan 2015 har hon jobbat med försäkringar, till en början inom försäkringsbolaget Pensions-Alandia som sedermera fusionerades med Veritas 2019. Nu fungerar hon som försäkringskontaktchef inom storkundstjänster på Veritas Ålandskontor i Mariehamn.

Åsa Bergendahl är försäkringskontaktchef på Veritas Ålandskontor i Mariehamn. Hon ser kundrelationer som en av arbetets hörnstenar.

– Man kan säga att jag har hand om majoriteten av alla arbetspensionsförsäkringar (ArPL) i den privata sektorn på Åland. Det rör sig om allt från stora arbetsgivare med hundratals anställda, till småföretag.

I hennes jobb ingår rådgivning kring pensioner och pensionsförsäkringar, och hon brinner för sitt arbete och tycker särskilt mycket om att träffa nya människor och att bygga kundrelationer.

– Det är så roligt att, enligt min bästa förmåga, försöka hjälpa dem utifrån min expertis.

Mer specialiserat nu

Men även om Åsa Bergendahl har suttit på samma post sedan 2015, har hennes arbetsuppgifter ändrats och utvecklats mycket.

Företagarens pensionsförsäkring är en investering i framtiden.

– Jo, så är det nog. Fusionen förde med sig en del ändringar. På Pensions-Alandia var vi fem personer som skötte allt, vilket medförde betydligt bredare arbetsuppgifter. Nu, på Veritas, har jag 165 kolleger bakom mig och kan därför fokusera mer på mitt specialområde – ArPL-försäkringar.

Inom Veritas har man också byggt upp en kundmodell med målsättningen att träffa sina storkunder minst en gång per år.

– Då går vi igenom sådant som händer i branschen och kunderna får ta upp specifika frågor som de vill hjälp med.

Finns det då några Ålandsspecifika frågor, och hur skiljer de sig från de i fasta Finland? Enligt Åsa Bergendahl är det, trots allt, ingen större skillnad.

Det lokala är viktigt

– Vi lyder ju alla under samma lagar, men kundkulturen skiljer sig i viss mån. Här lyfter man ofta den lokala representationen och det svenska språket. Det är också en orsak till att man på Åland är ett och samma pensionsbolag troget. Jag har till stor del haft samma kunder sedan jag började 2015.

Och det är viktigt för henne, precis som pensionsförsäkringar överlag:

– Jag vill gärna att företagare ska se sin pensionsförsäkring som något mycket mer – att den handlar om hela ens socialskydd. Se det som en investering i din egen framtid.