Veritaksen toimitalo Turun Kupittaalla.
Veritas är det enda arbetspensionsbolaget som har sitt huvudkontor utanför Helsingfors. Det nya huvudkontoret i Kuppis i Åbo blev färdigt i fjol.

Veritas omställningsförhandlingar ledde till personalminskningar

Arbetspensionsbolaget Veritas meddelade i april att 17 personers anställningar skulle upphöra. Uppsägningarna sker före årets slut och minskar Veritas personal med ca 10 procent.

De följer av åtgärder som syftar till en effektivisering av Veritas verksamhet. Omställningsförhandlingarna, som pågick från mars till april, berörde ca 150 anställda på Veritas.

Veritas stöder den uppsagda personalen och erbjuder dem omfattande omställningsstöd i form av sysselsättningsfrämjande coachning.