Tiina Ahonen
Tjänsten lanserades år 2019. Det fanns en beställning på den, eftersom de gränsöverskridande situationerna ökar, säger specialsakkunnig Tiina Ahonen på Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen fick ISSA-pris för Good Practice

Pensionsskyddscentralen har fått ett internationellt ISSA-pris för sin e-tjänst för arbetsgivarkunder som ska försäkra anställda som arbetar utomlands. Tjänsten hjäper arbetsgivare att betala socialförsäkringsavgifter rätt, i rätt tid och till rätt land.

E-tjänsten fick ett hedersomnämnande i tävlingen The Good Practice inom Europaområdet. Tjänsten minskar arbetsgivarnas behov av konsulttjänster och direkt kundtjänst hos myndigheterna.

– I vår e-tjänst har de centrala anvisningarna om socialförsäkringsavgifterna i Finland samlats på ett ställe. Det underlättar för arbetsgivarna och sparar också på myndighetsarbetet, säger specialsakkunnig Tiina Ahonen vid Pensionsskyddscentralens utlandstjänster.

Priset utdelades i en kategori som betonar utvecklingsarbete för heltäckande socialförsäkringsavgifter och kommunikation om tjänsterna.

Tjänsten lanserades år 2019. Det fanns en beställning på den, eftersom de internationella försäkringsfallen ökar.