Utnämningar

Sari Grenman, jur.mag., MBA, har utnämnts till Compliance Officer (CCO) på Ilmarinen. Hennes uppgift är att koordinera och utveckla compliance-verksamheten.

Noora Grönlund, ekon.mag., har utnämts till kundchef inom Ilmarinens linje kundrelationer och kanaler.

Lähikuvassa Carl Haglund.

Carl Haglund, ekon.mag., har utnämnts till verkställande direktör för Veritas pensionsförsäkring.Han börjar arbeta på Veritas senast i januari 2022.

Hanna Haikonen, ekon.mag., har utnämnts till direktör för processen försäkra enkelt inom Ilmarinens linje för försäkrings- och pensionstjänster.

Lähikuvassa Nina Hallaskari.

Nina Hallaskari, ekon.mag., har utnämnts till kundrelationsdirektör på Porasto.

Lähikuva Päivi Johanssonista.

Päivi Johansson, jur.kand., har utnämnts till utvecklingschef på Pensionsskyddscentralens övervakningsavdelning.

Jaakko Kiander, pol.dr, har utnämnts till verkställande direktör för Keva fr.o.m. 1.11. Han började arbeta på Keva i oktober.

Iiro Korander, vicehäradshövding, har utnämnts till storkundsdirektör på Varma.

Esa Koskinen, med.lic., specialistläkare i ortopedi och traumatologi, har utnämts till överläkare vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fr.o.m. 1.6.2022.

Tea Kultti, pol.mag., eMBA, har utnämnts till utvecklingsdirektör i Varmas kundrelationsfunktion.

Nina Lepistö, jur.kand., har utnämnts till jurist på Porasto.

Eija-Kaarina Matilainen, BBA, har utnämnts till avdelningsdirektör på Ilmarinens linje för teknologi och utveckling (i utnämningsnotisen i tidningens nummer 1/2021 saknades bolagets namn).

Otto Michelsen, LL.M., har utnämnts till jurist på Porasto.

Aaro Mutikainen, agroforstmagister, MBA, har utnämnts till verkställande direktör för Arek Oy.

Allan Paldanius, fil.mag., matematiker, har utnämnts till direktör med ansvar för forskning, statistik och planering och ledningsgruppsmedlem på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.11.

Toni Pekka, pol.lic., har utnämnts till utvecklingsdirektör i Varmas funktion för hantering av risken för arbetsoförmåga.

Teijo Peltoniemi, fil. dr, har utnämnts till avdelningsdirektör inom Ilmarinens linje teknologi och utveckling.

Sampsa Ratia, ekon.mag., har utnämnts till direktör med ansvar för fastighetsplaceringar på Varma.

Sara Salomaa, mag. i samhällsvetenskaper, har utnämnts till kommunikationsplaneringschef på Elo.

Marjo Skoglund, pol.mag., har utnämnts till kommunikationsspecialist i Pensionsskyddscentralens enhet för webbkommunikation.

Jari Sokka, fil.mag., SGF-matematiker, har utnämnts till direktör för analysfunktionerna och verkställande direktörens ställföreträdare på Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Anna Varpula, agroforstmagister, MBA, har utnämnts till direktör för ansvarsfulla placeringar på Elo. Hon ansvarar för strategin för och den operativa ledningen av ansvarsfull placering på Elo.