Carl Pettersson i närbild.
Carl Pettersson tar ivrigt itu med sitt nya vd-uppdrag efter ett halvt år som hemmapappa.

Ivrig ny vd på Elo

Carl Pettersson tillträdde som vd för arbetspensionsbolaget Elo i oktober. Han lovar bli en mycket entusiastisk chef.

Carl Pettersson har nu tillträtt som vd på Elo efter ett halvt år som hemmapappa. Han arbetade tidigare som vd för Veritas och hade ett konkurrensförbud som hindrade en direkt övergång till konkurrenten. Han tar ivrigt itu med det nya jobbet.

Pettersson tog över vd-posten på Elo i en situation där Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Elos administration.

– Finansinspektionen har också en sådan möjlighet i sin verktygslåda att den kan tillsätta ett ombud i ett bolag. Det är visserligen en exceptionell åtgärd, men kan tas till vid behov. Jag förhåller mig mycket rationellt till situationen. Vi måste alltid utgå från fakta.

Det betyder att alla inom en reglerad bransch måste följa vissa spelregler. Tillsynsmyndigheten gör inga undantag.

Pettersson är väl förtrogen med arbetspensionssystemet, men varje organisation har givetvis sina egna mål och sin egen strategi. Pettersson talar varmt för konkurrens och effektivitet.

– Arbetet löper smidigt när man har klara mål och mätare, säger han.

Konkurrensen är viktig

Men hur konkurrerar man inom arbetspensionssektorn? Det är ju en bransch där alla leverantörer säljer ”produkten” till samma pris.

– Jag tror inte på monopol, varken inom pensioner eller annanstans. Däremot tror jag starkt på öppen konkurrens. Ännu värre skulle det vara med flera monopolanstalter som gör samma sak, säger Pettersson.

Han anser att konkurrensen inte på något sätt ska minskas eller döljas. Den tvingar bolagen att vara effektiva.

– Det gemensamma ansvaret och den decentraliserade verkställigheten ser också till att bolagen måste satsa på kundservicen, både till försäkrarna och de försäkrade.

– Konkurrensen tvingar bolagen också att söka allt bättre placeringsresultat.

Kundens röst ska höras

Det talas mycket om placeringsverksamheten, men egentligen är det i den vardagliga kundservicen som de verkliga stjärnstunderna finns.

– Det är just i kundservicen och genom att inse vilka behov kunden har som man kan få en konkurrensfördel.

– Eftersom kostnadseffektiviteten också är viktig måste man hitta en balans mellan effektivitet och god kundtjänst.

Arbetslivet förändras och allt fler har flera jobb parallellt, som företagare och som anställda, med olika slags gig och korttidsjobb.

– Det är ett livsvillkor för arbetspensionssektorn att vi inser detta och kan ge råd om hur pensionsskyddet ska ordnas i olika situationer under en människas yrkesliv. Vi måste leva i samma verklighet som våra kunder.

Tilliten till pensionssystemet kan vackla, om aktörerna inom pensionssystemet inte ser till att ingen faller mellan stolarna, anser Pettersson.

– Det är så dags för råd, om en människa först inför pensioneringen kommer att tänka på hur hens val under tiden i arbetslivet har påverkat pensionen.

– Vi har misslyckats, om kundens pension då inte är tillräcklig till följd av kunskapsbrist eller felaktiga val. Vi kan göra mycket för att öka människornas ekonomikunskaper i fråga om pensionen.