Jouko Pölönen
Jouko Pölönen, Ilmarinen, är ny styrelseordförande för Tela rf.

Jouko Pölönen ordförande för Tela

Till ny ordförande för Arbetspensionsförsäkrarna Telas styrelse har valts verkställande direktör Jouko Pölönen från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Valet gjordes av föreningens årsstämma.

Enligt den invanda rotationsprincipen väljs presidiet årligen. Till första ­vice ordförande valdes verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Som andra vice ordförande fortsätter verkställande direktör Timo Kietäväinen från Keva och som tredje vice ordförande verkställande direktör Pasi Strömberg från Eläkekassa Verso på Pensionsstiftelseföreningens mandat.

Som nya styrelsemedlemmar invaldes generaldirektör Outi Antila från Folkpensionsanstalten, tf. verkställande direktör Hanna Hiidenpalo från ­Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, verkställande direktör Jari Puhakka från Sjömanspensionskassan och tf. verkställande direktör Tommy Sandås frän Veritas Pensionsförsäkring. Av dem kommer Hiidenpalo att fungera som styrelsemedlem tills Elos nya vd Carl Pettersson tillträder under hösten 2021.  Pettersson kommer sedan att ersätta Hiidenpalo som medlem i Telas styrelse.

Som styrelsemedlemmar fortsätter dessutom verkställande direktör Päivi Huotari från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och verkställande direktör Timo Toropainen från Pensionsstiftelseföreningen.