Ilmarisen Jouko Pölönen Telan hallituksen vetäjäksi

Jouko Pölönen
Jouko Pölönen Ilmarisesta tuli vetovuoroon Tela ry:n hallituksessa.

Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on yhdistyksen vuosikokouksessa valittu toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

Totutun rotaatioperiatteen mukaisesti puheenjohtajisto valitaan vuosittain. Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta ja kolmantena varapuheenjohtajana Eläkesäätiöyhdistyksen mandaatilla toimitusjohtaja Pasi Strömberg Eläkekassa Versosta.

Uusina jäseninä kaksivuotiskaudeksi hallitukseen valittiin pääjohtaja Outi Antila Kelasta, vt. toimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Jari Puhakka Merimieseläkekassasta ja vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås Veritas Eläkevakuutuksesta. Heistä Hiidenpalo toimii hallituksen jäsenenä siihen saakka, kunnes Elon uusi toimitusjohtaja Carl Pettersson aloittaa tehtävässään syksyllä 2021. Pettersson siirtyy tällöin Hiidenpalon tilalle Telan hallituksen jäseneksi.

Lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta ja toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä.