Arbetspension och Työeläke nu i ett öppet webbarkiv

Tidskrifternas arkiv har kompletterats med gamla nummer. I det digitala publikationsarkivet finns nu tidskrifterna Työeläkes och Arbetspensions hela historia, dvs. varje nummer som utkommit sedan år 1965.

Tidigare hade tidskrifterna sedan år 2006 förts in i arkivet. Utöver alla nummer av Arbetspension och Työeläke innehåller arkivet nu också alla nummer av deras föregångare Tiedonantoja, som utkom åren 1962–1964.

Tidskrifterna finns i arkivet med sitt ursprungliga utseende i pdf-form i publikationsarkivet Julkari, på webbplatsen julkari.fi.

Tidskriftsarkivet

Det digitala arkivet betjänar forskare, studerande och branschfolk. För dem utgör arkivet en omfattande datakälla, och alla som är intresserade av arbetspensioner har också tillgång till det. Med sökfunktionen kan man hitta intressanta ämnen, eftersom tidskrifterna har lagrats i arkivet i textform så att de är sökbara.

Med hjälp av tidskriftsarkivet kan man studera vilka teman som varit aktuella vid olika tider medan arbetspensionssystemet funnits. Genom en sökning i arkivet får man t.ex. reda på att deltidspension diskuterades redan i slutet av år 1970-talet och livslängdskoefficienten år 2002. Genom att bläddra i de gamla numren får man också en uppfattning om vilka personer som har deltagit i diskussionen och för branschen framåt under olika tider.

År 2020 digitaliserades en stor mängd av Pensionsskyddscentralens gamla publikationer, t.ex. forsknings- och statistikpublikationer, och publikationsarkivet omfattar nu största delen av alla publikationer som getts ut under den tid då Pensionsskyddscentralen funnits.

Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsgren.

Så här söker du i tidskriftsarkivet

1 Gå till julkari.fi och välj Pensionsskyddscentralen och sedan samlingen Työeläke-lehti.
2 Gör en ordsökning på det eller de ord du vill och trunkera sökorden med tecknet *. I söknings- och bruksanvisningen på Julkari hittar du anvisningar om hur du kan avgränsa sökningen ytterligare.
3 Genom kugghjulsikonen kan du ordna sökresultatet efter t.ex. publiceringstid.
4 Välj önskad tidskrift och öppna den med pdf-läsaren.
5 Du kan också göra sökningar i pdf-tidskriften.