Pension i förskott

Partiell ålderspension gör det möjligt att jobba mindre. Den kan också vara ett tillskott till arbetslöshetsdagpenningen.

Maria har en egen bokföringsbyrå. Hon fyllde 60 år i april. Som en typisk företagare har Maria alltid åtagit sig alla uppdrag som hon har klarat av. Det har ofta inneburit 12 timmars arbetsdagar och arbetspass också på veckosluten. Ibland har det också varit ganska tyst.

Nu vill Maria gärna börja varva ner. En alterneringsledighet på några månader skulle vara en välkommen andningspaus, men den lösningen lämpar sig inte för en ensamföretagare.

– Det bästa skulle vara att kunna koncentrera sig på de roliga jobben och låta de yngre ta hand om rutinsysslorna.

De roliga jobben är sådana där Maria kommer åt att hjälpa kunder med mera komplicerade saker.

Maria har inte ännu möjlighet att få partiell ålderspension, men det är ett intressant alternativ, trots att det minskar den slutliga pensionen. Om Maria tog ut förtida partiell ålderspension, skulle hennes inkomster hållas ungefär på samma nivå även om hon fakturerade mindre.

Hon fick höra om den nya pensionsformen av sin granne, vars kommunala anställning tog slut till följd av coronakrisen. Grannen Peter är 61 och kunde genast ansöka om partiell pension. Han lämnade in sin ansökan om pensionen på nätet och fick svar efter ett par dagar, vilket är vanligt i de här fallen.

Han blev glatt överraskad av att partiell ålderspension inte påverkar arbetslöshetsdagpenningen. Om han dessutom råkar hitta jobb t.ex. som inhoppare, påverkas pensionen inte av arbetet. I annat fall skulle han inte heller ha ansökt om den partiella pensionen.

Mirjas långvariga frisör Britta, som har haft mycket mindre kunder under coronavirusepidemin, funderar också på att ansöka om partiell förtida ålderspension. Pensionsformen har varit särskilt populär bland företagarna.

Tre månaders ångerfrist

För företagare är den partiella ålderspensionen lika flexibel som för arbetslösa. Om Maria råkar få flera intressanta uppdrag än väntat eller om Brittas kunder snart kommer tillbaka, påverkar det inte den partiella ålderspensionen. Den som får partiell ålderspension kan fritt arbeta som företagare eller löntagare eller inte arbeta alls.

Partiell ålderspension kan emellertid inte annulleras efter de tre första månaderna.

Partiell förtida ålderspension innebär att man kan ta ut en del av sin intjänade arbetspension redan från 61 års ålder. Åldersgränsen blir 62 för dem som är födda år 1964. För dem som är ännu yngre blir åldersgränsen tre år före deras lägsta pensionsålder.

Maria får alltså ännu vänta ett år, men under tiden kan hon göra beräkningar och tala om sina planer för sina kunder. Det är visserligen inte alldeles enkelt att räkna ut hur mycket pengar man får i handen. Pension beskattas också på ett annat sätt än lön. Ansökan om partiell ålderspension ska lämnas in ca en månad innan man vill att utbetalningen ska börja.

Man kan ta ut en andel på 25 eller 50 procent. Nästan nio av tio väljer att ta ut 50 procent.

Få arbetar efter sin lägsta pensionsålder

För arbete som man utför eller arbetslöshetsdagpenning som man får samtidigt med den partiella ålderspensionen tjänar man in pension på normalt sätt. Det kompenserar för att pensionen minskar på grund av det förtida uttaget, i synnerhet om man fortsätter arbeta ännu efter sin lägsta pensionsålder. I så fall höjs den del av pensionen som man inte ännu tar ut med 0,4 procent för varje månad med vilken uttaget uppskjuts.

Mer än två tredjedelar av dem som tar ut partiell ålderspension fortsätter arbeta, men det är sällsynt att någon arbetar längre än till sin lägsta pensionsålder.

Statistiken visar att de som längst har fått partiell ålderspension, 22 månader, är företagare. Löntagare inom den privata sektorn har fått partiell ålderspension i 20 månader i genomsnitt, enligt uppgifter från pensionsbolaget Ilmarinen. Inom den offentliga sektorn har den genomsnittliga tiden med partiell ålderspension innan man ansöker om ålderspension varit 18 månader.

Räknare i flitigt bruk

Partiell ålderspension infördes i stället för deltidspension i början av år 2017. Den nya pensionsformen har varit populärare än den gamla. För att få deltidspension måste man börja arbeta deltid, vilket också övervakades. Deltidspensionen var klart populärare inom den offentliga än den privata sektorn. På Keva, pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn, har man märkt att det i synnerhet inom kommunsektorn är vanligt att de som ansöker om partiell ålderspension också ofta börjar arbeta mindre.

Bland kommunalt anställda är det närvårdare som i absoluta tal oftast har ansökt om partiell ålderspension. Inom staten har de flesta sökande varit specialister och utvecklare.

Permitteringar och uppsägningar som coronakrisen gett upphov till syns inte ännu i pensionsstatistiken. I vår har Keva dock fått mera förfrågningar i synnerhet av uttröttad vårdpersonal och anställda som riskerar att bli arbetslösa. Speciellt mycket har det frågats om vilken effekt arbetslöshet har. På Ilmarinen har intresset för partiell ålderspension synts som ökad användning av pensionsräknarna på webbplatsen.

Uppgifter för artikeln har getts av specialsakkunnig Sirpa Sakslin på Keva och avdelningsdirektör Outi Pekkarinen på Ilmarinen.

Lönar det sig?

Maria har en bokföringsbyrå och har låtit fastställa sin FöPL-arbetsinkomst till 32 000 euro per år. Det motsvarar genomsnittet bland företagare som tar ut lön från sitt aktiebolag.

Enligt en riktgivande beräkning kommer Marias intjänade pension vid 61 års ålder att vara ca 1 700 euro i månaden. Om hon arbetar på heltid till sin lägsta pensionsålder, 64 år och sex månader, blir den intjänade pensionen ca 1 900 euro i månaden.

Som partiell ålderspension kan hon ta ut högst ca 700 euro i månaden. Den del som tas ut i förväg minskar med 0,4 procent per tidigarelagd månad. Minskningen är permanent. Om Maria tar ut partiell ålderspension tre och ett halvt år i förväg, blir hennes slutliga arbetspension alltså knappt 1 600 euro, om hon håller sin arbetsinkomst på samma nivå till dess.

– Det skulle ju vara bra att ibland kunna jobba lite ännu som pensionär, säger Maria.

Katri Isotalo