Ekonomisti Timopekka Hakola, suunnitteluosasto, ennustelaskenta
Eläketurvakeskuksen ekonomisti Timopekka Hakola.

Työeläkkeisiin yli viiden prosentin korotus

Vuoden 2024 työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero on pieni, joten eläkkeen alkamisen ajoituksella ei ole yhtä suurta merkitystä kuin vuosi sitten.

Ensi vuonna työeläkeindeksin pisteluku 3 037 nostaa maksussa olevia työeläkkeitä 5,67 prosenttia.

Vuoden 2024 palkkakerroin-indeksin pisteluvun 1,637 perusteella työuran aikaisia ansioita tarkistetaan 5,07 prosenttia.

– Tällä kertaa työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero on melko pieni. Siksi eläkkeen alkamisen ajoituksella ei ole samanlaista merkitystä kuin vuosi sitten, kertoo Eläketurvakeskuksen ekonomisti Timopekka Hakola.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan vuosittain maksussa olevia eläkkeitä ostovoiman turvaamiseksi. Palkkakertoimella tarkistetaan alkavia eläkkeitä, kun eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Työeläkeindeksissä suurempi paino on hintakehityksellä ja palkkakertoimessa palkkakehityksellä.