Arbetspensionerna höjs med mer än fem procent

År 2024 är poängtalet för arbetspensionsindex 3037, vilket innebär att arbetspensionerna höjs med 5,67 procent.

Arbetsinkomsterna under tiden i arbetslivet justeras enligt lönekoefficienten med 5,07 procent. Poängtalet är 1,637. När den intjänade pensionen räknas ut, justeras årsinkomsterna under tiden i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.

– Den här gången är skillnaden mellan arbetspensionsindexet och lönekoefficienten ganska liten. Därför spelar pensionens begynnelsetidpunkt inte en lika stor roll för pensionens storlek i år som förra året, säger nationalekonom Timopekka Hakola på Pensionsskyddscentralen.