Lyhyille kokous- ja liikematkoille haettava A1-todistus vain tarvittaessa

Mikä on A1-todistus? EU- tai sosiaaliturvasopimusmaihin tilapäisesti työskentelemään lähetetty voi osoittaa kuuluvansa Suomen sosiaaliturvaan A1-todistuksella.

Kun työntekijä lähtee töihin ulkomaille, työnantajan pitää hoitaa sosiaalivakuutusmaksut työntekomaahan. EU- tai sosiaaliturvasopimusmaihin tilapäisesti työskentelemään lähetetty voi kuitenkin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos hänelle on myönnetty A1-todistus.

Työnantaja hakee A1-todistusta Eläketurvakeskuksen sähköisestä asiointipalvelusta. Yrittäjä ja apurahansaaja hakevat todistusta itse. Todistus on maksuton. Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai matkavakuutus ei korvaa A1-todistusta.

A1-todistuksen hakemista määrittelee EU:n sosiaaliturva-asetus. Asetuksessa ei ole määritelty aikarajaa sille, minkä pituiselle ulkomaantyölle todistusta pitää hakea.

Lyhyille kokous- ja liikematkoille Eläketurvakeskus ohjeistaa, että A1-todistusta ei ole kuitenkaan tarpeen hakea, ellei ole tiedossa, että vastaanottajamaa sitä edellyttää.

Jos myöhemmin ilmenee, että A1-todistukselle on tarvetta, esimerkiksi ulkomainen taho sitä vaatii tai työmatkalla sattuu työtapaturma, voi todistusta hakea jälkikäteen. ​

Työnantajan on kuitenkin huomioitava, että jos työtä tehdään ulkomailla esimerkiksi rakennustyömaalla tai tehtaalla, A1-todistuksen esittäminen voi olla edellytyksenä työmaalle pääsyyn, vaikka kyseessä olisikin yksittäinen päivän mittainen vierailu.

Jos työnantaja on epävarma A1-todistuksen tarpeellisuudesta, todistusta voi aina hakea työmatkan kestosta riippumatta.

Jos työntekijällä on useita ulkomaan työjaksoja, A1-todistus tulee hakea. Todistuksen voi hakea jopa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja todistus kattaa kaikki ulkomaantyöjaksot sinä aikana.