Keskieläke: 1 800 euron raja rikki

Suomessa maksettiin eläkkeitä yhteensä 35 miljardia euroa vuonna 2022. Jo joka kolmas 16 vuotta täyttänyt saa jotain eläkettä.

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke oli 1 845 euroa vuonna 2022. Nousua edellisvuoteen oli noin 60 euroa. Mediaanieläke oli viime vuonna 1 614 euroa kuukaudessa.

Naisten eläke oli viidenneksen miehiä pienempi.

Lähes 70 prosentilla kokonaiseläke oli alle 2 000 euroa kuukaudessa. Heistä selkeä enemmistö oli naisia. Yli 3 000 euron eläkettä sai noin 10 prosenttia eläkkeensaajista. Heistä valtaosa oli miehiä.

Vuonna 2022 miesten keskieläke oli 2 070 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 658 euroa eli viidenneksen vähemmän.

Eläke-ero heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa.

– Sukupuolten välinen ero eläkkeen tasossa muuttuu hitaasti. Ero on kymmenessä vuodessa kaventunut kaksi prosenttiyksikköä, tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino toteaa.

Työeläkkeitä maksettiin 31 miljardia

Suomessa maksettiin vuonna 2022 eläkkeitä ja niihin rinnastettavia etuuksia 34,9 miljardia euroa. Eläkkeistä 31,4 miljardia euroa maksettiin työeläkkeinä. Kela maksoi kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä yhteensä vajaat 2,5 miljardia euroa.

Valtaosa eläkkeistä maksettiin vanhuuseläkkeinä eli siinä vaiheessa kun henkilö saavuttaa eläkeiän. Vanhuuseläkkeiden summa oli 29,3 miljardia euroa.

Suurimmat eläke-erot Uudellamaalla

Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin edellisvuosien tapaan Uudellamaalla, jossa keskieläke oli vajaat 2 200 euroa. Pienimmät eläkkeet maksettiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa keskieläke oli noin 1 600 euroa.

Kuntatasolla Kauniainen erottui edelleen muista noin 3 300 euron keskieläkkeellä. Espoossa vastaava luku oli noin 2 500 euroa ja Helsingissä 2 300 euroa.

Miesten ja naisten eläke-erot olivat suurimmat Uudenmaan kunnissa. Kauniaisissa naisten keskimääräinen kuukausieläke oli yli kaksi tuhatta euroa pienempi kuin miehillä. Espoossa sukupuolten ero oli vajaa tuhat euroa.

Jo 1,6 miljoonaa eläkkeensaajaa

Eläkkeensaajien osuus koko maan väestöstä oli kolmannes, kun tilastointiperusteena käytetään yli 16-vuotiaita.

Suhteellisesti eniten eläkkeensaajia asui Etelä-Savossa, jossa eläkkeensaajien osuus oli 45 prosenttia väestöstä. Toiseksi eniten eläkkeensaajia asui Kainuussa (44 prosenttia) ja kolmanneksi eniten Kymenlaaksossa (42 prosenttia).

Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Kelan tuoreesta tilastosta.