Medelpension: 1 800 euros gräns sprängd

År 2022 betalades sammanlagt 35 miljarder euro i arbetspensioner i Finland. Redan var tredje person som fyllt 16 år får någon form av pension.

År 2022 var medelpensionen i Finland 1 845 euro i månaden. Ökningen jämfört med föregående år var ungefär 60 euro. Medianpensionen var i fjol 1 614 euro i månaden.

Nästan 70 procent av finländarna hade en totalpension som var mindre än 2 000 euro i månaden. En klar majoritet av dem var kvinnor. Ca tio procent av pensionstagarna fick en pension på över 3 000 euro i fjol. Största delen av dem var män.

År 2022 var männens medelpension 2 070 euro i månaden och kvinnornas 1 658 euro i månaden, dvs. en femtedel mindre.

Kvinnors pension en femtedel mindre än männens.

Pensionsskillnaden återspeglar det arbetsliv man har bakom sig, dess längd och lönenivå.

– Skillnaden på nivån för den genomsnittliga pensionen mellan könen förändras långsamt. På tio år har skillnaden minskat med två procentenheter, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino.

Största pensionsskillnader i Nyland

I genomsnitt betalades de största pensionerna i likhet med året innan i Nyland, där medelpensionen var knappa 2 200 euro. De minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, där medelpensionen var ca 1 600 euro.

På kommunnivå skiljer sig Grankulla fortfarande från de andra kommunerna med en medelpension på ca 3 300 euro. I Esbo var motsvarande siffra ca 2 500 euro och i Helsingfors 2 300 euro.

Skillnaden mellan männens och kvinnornas pensioner var störst i de nyländska kommunerna. I Grankulla var kvinnornas genomsnittliga månadspension mer än 2  000 euro mindre än männens. I Esbo var skillnaden knappt tusen euro.

1,6 miljoner pensionstagare

Pensionstagarnas andel av hela landets befolkning var en tredjedel när statistikföringen grundar sig på den delen av befolkningen som är äldre än 16 år.

Förhållandevis flest pensionstagare var bosatta i Södra Savolax, där pensionstagarnas andel var 45 procent av befolkningen. Näst mest pensionstagare bodde i Kajanaland (44 procent) och tredje mest i Kymmenedalen (42 procent).

Arbetspensioner betalades för 31 miljarder euro

I Finland betalades år 2022 pensioner och därmed jämförbara förmåner för sammanlagt 34,9 miljarder euro. Av pensionerna betalades 31,4 miljarder euro i arbetspension. FPA betalade folkpensioner och garantipensioner för sammanlagt knappa 2,5 miljarder euro.

Merparten av pensionerna betalades ut som ålderspension, dvs. i det skede då personen uppnår pensionsåldern. Summan av ålderspensionerna var 29,3 miljarder euro.

Uppgifterna framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) och Folkpensionsanstaltens (FPA) statistik.