Indeksitarkistus ohjaa eläkkeelle siirtymistä

Kiihtynyt inflaatio korottaa ensi vuoden alussa maksussa olevia eläkkeitä tuntuvasti. Työeläkkeisiin tulee vuoden alussa arviolta noin 6,5 prosentin korotus.

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä, työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksi painottaa hintojen muutosta, kun taas palkkakertoimessa suurempi paino on ansiokehityksellä. Molemmat indeksit tarkistetaan vuosittain tammikuussa.

Indeksikorotuksista noukkii itselleen tuntuvan hyödyn, kun siirtyy tämän vuoden puolella eläkkeelle verrattuna siihen, jos siirtäisi eläkkeelle jäämistään vuodenvaihteen yli alkuvuoteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella indeksien pisteluvut lokakuun loppuun mennessä eli kaksi kuukautta ennen vuodenvaihteessa tehtävää eläkkeiden tarkistusta.

On hyvin tiedossa, että palkat eivät ole nousseet lähellekään samaa tahtia kuin ruuan hinta tai vaikkapa sähkön ja polttoaineiden hinnat. Voimakkaan hintojen nousun seurauksena työeläkeindeksi kasvattaa kuukausieläkettä vuoden 2023 alussa selvästi enemmän kuin palkkakertoimen noin 3,6 prosentin tarkistus pystyy kasvattamaan eläkekertymää.

Eläkkeelle jäämisen ajoittaminen ennen vuodenvaihdetta tuo tuntuvan lisän tammikuussa indeksitarkistuksessa maksussa oleviin työeläkkeisiin. Ennen tämän vuoden loppua eläkkeelle siirtyvä hyötyy ensi vuoden alussa siitä, että työeläkeindeksi korottaa vuoden alussa eläkettä suhteessa enemmän kuin palkkakerroin korottaisi eläkekertymää. Näiden kahden indeksin välillä on noin kolmen prosenttiyksikön verran eroa työeläkeindeksin eduksi.

Yleensä tilanne on ollut juuri päinvastainen. Takavuosina palkat ovat kehittyneet hintatason muutosta paremmin, jolloin on ollut yleisesti ottaen järkevää sisällyttää palkkakertoimen tuoma hyöty eläkekertymäänsä ja eläköityä vuodenvaihteen tuolla puolen.

Eläkkeelle siirtymisen ajankohdalla on varsinkin nyt merkitystä. Myös osittaisen vanhuuseläkkeen ajoittaminen tämän vuoden puolelle antaa korotushyödyn vuoden alussa.

Ennen vuodenvaihdetta eläkkeelle jääminen voi olla ajankohtaista vuonna 1958 tai sitä ennen syntyneille. Myös osittaiselle vanhuuseläkkeelle voivat vuonna 1961 tai sitä ennen syntyneet siirtyä jo ennen vuodenvaihdetta.

Lisätietoja kukin saa omalta eläkelaitokseltaan tai Työeläke.fi-palvelusta.

Esimerkki

Henkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä marraskuussa. Palkkaa hän tienaa 3 000 euroa kuukaudessa ja hänen eläkekarttumansa joulukuun alussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna).

1 598 €

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle joulukuussa, hän saa tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen. Tämän jälkeen hänen kuukausieläkkeensä on 1 598 euroa.

1 564 €

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon. Tammikuussa hänen alkava kuukausieläkkeensä on 1 564 euroa.