Työnantajat maksavat takaisin koronavelkaa

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 24,85 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta. Työnantajan maksuosuus on 17,40 ja tähän sisältyy työnantajamaksun alennuksen takaisin­maksuerä (0,45 prosenttia).

Ensi vuonna keskimääräistä työnantajan maksua korotetaan 0,45 prosenttiyksikköä. Tällä tavoin koronavuonna 2020 tehdystä työeläkemaksun tilapäisestä alennuksesta syntynyt vaje paikataan ennalleen.

Velkaa maksetaan vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan täysimääräisesti kompensoitua.

Työntekijän maksuosuus työeläkevakuutusmaksusta pysyy entisellään ja on 7,15 prosenttia sekä 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia.

Yrittäjän eläkelain sekä maatalousyrit­täjän eläkelain mukaiset maksut pysyvät ­nykyisellä tasolla: 24,10 prosenttina ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttina.

Työeläkkeisiin 2,3 prosentin korotus

Vuoden alussa työeläkeindeksi (2691) ­nostaa työeläkkeitä noin 2,28 prosenttia ­tämänvuotiseen verrattuna.

Palkkakerroin nousee nykyisestä noin 2,46 prosenttia. Palkkakertoimen pisteluvulla 1,501 indeksitarkistus tehdään suoraan palkan ansaitsemisvuoden tasosta eläkkeen alkamisvuoden tasoon.