Arbetsgivarna återbetalar coronaskuld

År 2022 är den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften 24,85 procent av den lön som ligger till grund för avgiften. Arbets­givaravgiften är 17,40 procentenheter i genomsnitt.

Arbetsgivaravgiften höjs med 0,45 procentenheter. Den sänktes tillfälligt år 2020. Sänkningen återbetalas under åren 2022-2025 så att den kompenseras fullt ut.

Arbetstagaravgiften är oförändrad, 7,15 procent normalt och 8,65 procent för arbetstagare i åldern 53–62 år.

Avgifterna enligt lagarna om pension för företagare och lantbruksföretagare hålls också på nuvarande nivå, 24,10 procent och 25,60 procent för personer i åldern 53-62 år.

Arbetspensionerna höjs med 2,3 procent

I början av året uppräknas arbetspensionerna med arbetspensionsindex (poängtal 2691), vilket gör att arbetspensionerna höjs med ­ca 2,28 procent från årets nivå. Lönekoefficienten höjs med ca 2,46 procent. Med lönekoefficienten justeras den intjänade pensionen ­under tiden i arbetslivet