Mera innehåll i arbetspensionsutdraget på nätet

Arbetspensionsutdraget som kommer med posten innehåller i fortsättningen endast de nyaste uppgifterna. Äldre uppgifter syns i e-utdraget. Ändringen gäller arbetspensionsutdragen inom den privata sektorn.

Det är viktigt att kontrollera utdraget, eftersom den framtida pensionen räknas utifrån uppgifterna i det. Gör det till en vana att kontrollera utdraget, gärna varje år!

Utdraget är till nytta också när man planerar att gå i pension, tillsammans med pensions- och pensionsåldersräknarna på nätet.

E-utdraget kan man se och välja i sin egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst eller på Arbetspension.fi.