Pensionsskydds­centralens publikationer 13.12

Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017

Undersökningen ger en aktuell bild av hur pensionärer i åldern 55–85 upplever sin ekonomi och av förändringarna i det mellan åren 2017 och 2020. Den grundar sig på enkätundersökningar som Pensionsskyddscentralen gjort.

Palomäki, L.-M. & Ahonen, K. & Ilmakunnas, I. & Kuivalainen, S. & Polvinen, A., Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2021


Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2020

Publikationen innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet. Dessutom framställs uppgifter om löntagarnas pensionsgrundande inkomster och oavlönade perioder som påverkar arbetspensionen.

Finlands officiella statistik: socialskydd 2021


Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2020

I rapporten följs förändringen av den lägsta åldersgränsen för ålderspension och dess inverkan på pensionsövergångarna och utträdet från arbetslivet.

Kannisto, J. Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2021


Yritysten työeläkemaksut vuonna 2020

Publikationen innehåller uppgifter om slutliga försäkringsavgifter enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) som företagen betalat år 2020 efter bransch.

Kesälä, M. & Iire, H. & Hurmerinta, S. Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2021


Statistik över pensionstagarna i Finland 2020

Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet och de nypensionerade. Statistiken produceras i samarbete med Folkpensionsanstalten.

Finlands officiella statistik: socialskydd 2021


Pension Indicators 2021

Pension Indicators provides a perspective on the current status of earnings-related pensions in Finland as well as on their realised and predicted development. The indicators, grouped according to three central goals (length of working life, pension level and pension financing) support the development of pension policy and the monitoring of pension reforms in Finland.

Finnish Centre for Pensions, Reports 07/2021

Läs fakta och studera våra publikationer
www.etk.fi/publikationer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
www.etk.fi/nyhetsbrev