Pensionsnyheter från andra länder

På utrikessidan finns pensionsnyheter från olika länder och en landspresentation.Den här gången kastar vi en blick på pensionssystemet i Island.

USA

Brandmännens pension i Bitcoin

Houstons brandmäns pensionsfond (HFRRF) har köpt Bitcoin och andra kryptovalutor för 25 miljoner dollar. Det är den första pensionsfonden inom offentliga sektorn i USA som har beslutat att ­placera i kryptovalutor.

Fonden har placerat medel via förmögenhetsförvaltningsbolaget NYDIG, som är specialiserat på digitala placeringsprodukter. Enligt det är det en  milstolpe för kryptovalutor och deras roll i ­placering av pensionspengar.

Enligt samma förmögenhetsförvaltare har de som förvaltar pensionsfonder insett att en liten placering i kryptovalutor kan avkasta mycket på lång sikt.

Källa: Nasdaq 21.10.2021


GREKLAND

Ny fonderad pension

Greklands parlament fastställde i början av september att det ska införas ett nytt obligatoriskt tilläggspensionssystem (TEKA), som är fonderande och ­bygger på individuella konton. Systemet kompletterar de nuvarande grund- och arbetspensionssystemen och kommer att ersätta det tidigare icke-fonderande tilläggspensionssystemet (ETEAEP).

Unga människor som kommer ut i arbetslivet ansluts automatiskt till det nya systemet från och med år 2022. De som fyllt 35 stannar däremot i det gamla systemet. Till en början är pensionsavgiften 3,25 procent för både ­arbetstagare och arbetsgivare. Avgifterna placeras enligt den försäkrades val i placeringar med tre olika riskprofiler.

Enligt regeringen förbättrar det nya systemet pensionssystemets hållbarhet och förtroendet för det, ökar investeringarna i Greklands ekonomi och ökar den ekonomiska tillväxten.

Greklands aktuarieförening har uppskattat att övergångskostnaderna är 50-70 miljarder euro under en 50 års period. Enligt regeringen kan största delen av kostnaderna dock täckas genom den förbättrade ekonomiska tillväxten.

Källor: Ekathimerini 17.8.2021, SSA 29.10.2021


IRLAND

Pensionsåldern höjs till 68

I oktober 2021 publicerade regeringen pensionskommitténs rapport med ­rekommendationen att höja pensionsåldern steg för steg från nuvarande 66 år till 67 år. Det ska genomföras.  Pensionsåldern ska stiga i tre månaders perioder mellan åren 2028 och 2031.

I rapporten rekommenderas också att pensionsåldern höjs ytterligare till 68 år steg för steg fram till år 2039.

Socialministern beskrev beslutet som mycket svårt, men konstaterade att en höjning av pensionsåldern är en nödvändig åtgärd för att öka pensionssystemets hållbarhet och trygga framtida generationers pensioner.

Pensionsåldern blev en viktig och ganska oväntad politisk fråga inför ­parlamentsvalet i fjol, när centerhögerpartien Fianna Fáil lovade att skjuta upp höjningen till 67 år.

Källa: The Journal 7.10.2021


ÖSTERRIKE

Belöning till dem som börjar jobba tidigt

Österrikes regering beslöt att höja pensionerna för dem som börjar arbeta ­tidigt. Från början av år 2022 betalas en pensionsgottgörelse för arbete före 20 års ålder.

Gottgörelsen betalas som ett tillskott till den normala intjänade pensionen. Enligt den nya lagen får de som börjar arbeta tidigt ett tillskott på en euro till ålderspensionen per varje månad som de har förvärvsarbetat före 20 års ålder.

Maximibeloppet för gottgörelsen är 60 euro mer i den månatliga pensionen. Gottgörelsen betalas endast om personen har förvärvsarbetat i minst 12 månader före sin 20-årsdag. Reformen förbättrar ålderspensionerna i synnerhet för dem som börjar arbeta i praktiska yrken.

Källa: Administrativa kommissionens not 22.4.2021


EU

Marknaden för ansvarsfulla placeringar växer

Efterfrågan på ansvarsfulla placeringar skapar en omvälvning på placeringsmarknaden, visar PwC:s nya utredning. PwC förutspår att upp till 40 procent av tillgångarna på den privata marknaden kan uppfylla kriterierna för ansvarsfullhet år 2025.

År 2020 motsvarade ansvarsfulla placeringar ca 15 procent av alla tillgångar på den privata marknaden.

En betydande faktor här är ändringen av regleringen inom EU. Den nya regleringen definierar vad som i fortsättningen kan kallas ansvarsfulla placeringar.

I PwC:s utredning uppgav en tredjedel av svararna att regleringsändringarna var en orsak till att man nu arbetar med att anpassa placeringsverksamheten till principerna för ansvarsfullhet.

Källor: Financial Times 11.10.2021


Läs mer på etk.fi > Arbete och pension utomlands > Pensionssystem i andra länder

Världens bästa pensionssystem?

Befolkning 366 000 invånare
Förväntad livslängd 81,7 år för män, 84,5 år för kvinnor
Pensionsålder 67 vår

Islands pensionssystem ansågs vara världens bästa i Mercer CFA Global Pension Index-jämförelsen nyligen. Arbetspensionssystemet i Island är fullt fonderat och pensionstillgångarna är ungefär det dubbla jämfört med bruttonationalprodukten.

Dessutom arbetar folk länge där: pensionsåldern är 67 år och sysselsättningsgraden bland äldre personer är hög.

Det lagstadgade pensionssystemet består av en bosättningsbaserad folkpension och en obligatorisk tilläggspension för löntagare och företagare.

Administrationen av arbetspensionerna har decentraliserats och sköts av självständiga pensionskassor. Det finns 21 pensionskassor och de kan också ha hand om kompletterande tilläggspension utöver den obligatoriska.

I lagen som reglerar kassornas verksamhet fastställs miniminivån för pensionsavgifterna och -förmånerna. Pensionerna grundar sig på de inbetalda försäkringsavgifterna. Den målsatta nivån för pensionen och avgifterna är olika i olika kassor. Den målsatta nivån för arbetspensionen är minst 56 procent av medelinkomsten under 40 år i arbete.

Arbetstagaravgiften är minst fyra procent och arbetsgivaravgiften minst åtta procent. Avgiften tas ut och pension tillväxer för hela lönen. Dessutom kan arbetstagare betala en frivillig tilläggspensionsavgift som är antingen två eller fyra procent. Arbetsgivaren betalar i så fall en tilläggspensionsavgift på två procent.

Folkpensionen administreras av socialförsäkringsmyndigheten Tryggingastofnun ríkisins. Folkpensionen finansieras genom skatter och arbetsgivaravgifter.