Utnämningar 7.12.2020

Sjömanspensions­kassan

▶ Styrelsen för Sjömanspensionskassan (SPK) har utnämnt magistern i samhällsvetenskaper Jari Puhakka till verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2021. Han kommer närmast från posten som placeringsdirektör vid SPK. Den nuvarande verkställade direktören Kari Välimäki går i pension vid årets slut.

Puhakka har gjort sig förtrogen med sjöfartsbranschen i sin nuvarande uppgift i mer än två års tid. Han har arbetat i sammanlagt mer än 30 år i olika uppgifter inom placeringsverksamhet och i mer än 13 år inom arbetspensionssystemet.  Han har också omfattande erfarenhet av ledarskap inom olika organi­sationer.

Pensionsskydds­centralen

▶ JK Karoliina Kiuru har utnämnts till direktör vid Pensionsskydds­centralen fr.o.m. 1.8. Hon leder den juridiska linjen och tillhör ledningsgruppen.

▶ SVM Johanna Lindeman har ­utnämnts till enhetschef på Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster fr.o.m. 12.8.

▶ FM, socionom (YH) Reetta-Kaisa Lehtinen har utnämnts till ­utvecklingschef på Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster fr.o.m. 12.8.

Ilmarinen

▶ ML, specialistläkaren i psykiatri Anna Eskola har utnämnts till sakkunnigläkare på avdelningen för försäkringsmedicin på linjen för hantering av risken för arbets­oförmåga och rehabilitering.

▶ ML, specialistläkaren i företagshälsovård Heidi Furu har utnämnts till ledande sakkunnig på avdelningen för försäkringsmedicin på linjen för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

▶ EK Henri Haltsonen har utnämnts till kundchef på linjen kundrelationer och kanaler.

▶ FD, HVM Johanna Koroma har utnämnts till ledande sakkunnig på avdelningen för förutseende och forskning på linjen för hantering av risken för arbetsoför­måga och rehabilitering.

▶ MBA Mikko Koskinen har utnämnts till avdelningsdirektör på avdelningen placerings­system på placeringslinjen.

▶ DI Pekka Laaksonen har utnämnts till kundchef på linjen kundrelationer och kanaler.

▶ PsM Simo Levanto har utnämnts till sakkunnigpsykolog på avdelningen för förutseende och forskning på linjen för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

▶ AFM Karoliina Lindroos har utnämnts till chef för ansvarsfull placering på placeringslinjen.

▶ Doc., TD, EM Anssi Smedlund har utnämnts till ledande sakkunnig på avdelningen för förutseende och forskning på linjen för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

▶ AVM Mari Tuomikoski har utnämnts till kundchef på linjen kundrelationer och kanaler.

LPA

▶ Vicehäradshövding Sonja Lilius har utnämnts till chef för juridiska ärenden på LPA fr.o.m. 1.1.2021 då den nuvarande chefen för juridiska ärenden går i pension.

▶ FD Henri Virtanen har utnämnts till riskhanteringschef på LPA fr.o.m. 1.9.2020. Virtanen fortsätter också med matematikeruppgifter på LPA vid sidan av riskhanteringsuppgifterna.

▶ JM Hanna-Maria Keskinen har utnämnts till compliance officer på LPA fr.o.m. 1.9.2020.