Arbetspensionssystemet i Finland utvärderas i år av professor Torben M. Andersen (t.v. på bilden) vid Aarhus universitet. Han besökte Pensionsskyddscentralen tidigare under våren och träffade bl.a. specialforskare Mikko Laaksonen (t.h.), forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen och direktör Jaakko Kiander.

Arbetspensionssystemet i Finland utvärderas

En ny utvärdering av arbetspensionssystemet i Finland görs som bäst. Utvärderingen görs av professor Torben M. Andersen vid Aarhus universitet på uppdrag av Pensionsskyddscentralens styrelse. Professor Andersens forskningsområden är den nordiska välfärdsmodellen, offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi samt pensioner och demografi.  Han är knuten till ett antal internationella forskningscentraler och har anlitats för politisk rådgivning i såväl Danmark som andra nordiska länder och av EU-kommissionen.

Avsikten är att utvärdera hur hållbart det finländska arbetspensionssystemet är finansiellt och om det tillhandahåller tillräckliga pensioner genom att studera dess grundstrukturer och huvuddrag ur ett externt perspektiv. Resultaten publiceras år 2021.

En extern utvärdering av arbetspensionssystemet i Finland gjordes senast år 2013, då av professorerna Nicholas Barr och Keith Ambachtsheer