Eläkeneuvotteluryhmä

Työeläkemaksut ennallaan

Työeläkevakuutusmaksu eli TyEL-maksu (24,4 %) säilyy ennallaan vuonna 2024.

Tämän lisäksi yksityisen sektorin työnantajilta peritään vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennusta takaisin (0,41 %).

Kokonaisuudessaan perittävä TyEL-maksu on siten keskimäärin 24,81 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta.

Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 17,34 prosenttia maksun perusteena olevista palkasta. Työntekijän maksuosuus säilyy entisellään ja on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.